fbpx
Meslek Yüksekokulu

Program Ölçütleri

Bankacılık ve Sigortacılık

AKADEMİK

MESLEK YÜKSEKOKULU

1-Bankacılık, Sigortacılık Mali Aracı Kurumlar ve Sermaye Piyasaları alanında yer alan terminolojiyi tanımlar/açıklar.

2-Bankacılık ve Sigortacılık, Mali Aracı Kurumlar ve Sermaye Piyasaları uygulamaları alanındaki mevzuatları (Bankacılık Kanunu, Sigortacılık Kanunu, Sermaye Piyasaları Kanunu vb. ) sıralar/açıklar.

3-Bankacılık ve Sigortacılık Uygulamaları alanında yer alan ulusal (BDDK, SPK, Merkez Bankası, Emeklilik Gözetim Merkezi, Hazine Müsteşarlığı vb.) ve uluslararası örgütlerin (Dünya Bankası, IMF vb ) işleyişini açıklar.

4-Bankacılık Uygulamaları alanında dış ticaret işlemleri ve kambiyo rejimi uygulamalarını açıklar.

5-Bankacılık ve Sigortacılık Uygulamaları alanında uluslararası finansman stratejilerini açıklar/sıralar.

6-Bankacılık ve Sigortacılık Uygulamaları alanında yönetim ve organizasyon uygulamaları konusunda uygulama becerileri kazanır.

7-Sektörel mevzuatı anlayabilme ve uygulayabilme becerisine sahip olur.

8-Mesleki etik bilinci ile teorik alan bilgilerini uygulamada kullanabilme becerisi kazanır.

9-Sektörde bulunan tüm sigorta branşları ve bu branşların işleyişi hakkında yeterli bilgiye sahiptir.

10-Ulusal veya uluslararası alandaki finansal trendler hakkında yeterli bilgiye sahiptir.

Program Hakkında

Meslek Yüksekokulu Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler