fbpx
Meslek Yüksekokulu

Program Ölçütleri

Dış Ticaret

AKADEMİK

MESLEK YÜKSEKOKULU

Program Öğrenme Çıktıları

Bu programın başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:

 1. Gümrük Mevzuatına hakimdir. Dış Ticarette kullanılan (Beyanname, Teşvik, Kambiyo,ithalat, ihracat vb.) belgeleri tanır.
 2. Dış Ticarette kullanılan paket programları tanır. Güncel konuları takip eder, yorumlar.
 3. Dış Ticarette ithalat ve ihracatta yapılması gereken işlemleri sıralar/açıklar.
 4. Dış Ticaret Mevzuatına hakimdir. Dış Ticaret alanında temel düzeydeki bilgileri tanımlar, açıklar
 5. Dış Ticaret ile ilgili bilgileri analiz eder. Dış Ticarete ilişkin her türlü terminolojiyi tanımlar.
 6. Dış Ticaret sırasında yapılan işlemlerin kaçakçılık yasasına aykırı olup olmadığını tanır.
 7. Dış Ticaret alanının temel bilgilerine, güncel bilgi ve ileri düzeydeki uygulama bilgilerine bir arada sahiptir.
 8. Dış Ticaret alanındaki yönetimsel faaliyetleri yürütür.
 9. Tüm teorik bilgileri iş yaşamında uygular.
 10. Dış Ticaret alanındaki verilen işi belirlenen özelliklerde temel ilkeleri dikkate alarak yapar.
 11. Yabancı dili etkin kullanır.
 12. Mesleki etik bilinci ile teorik alan bilgilerini uygulamada kullanabilme becerisi kazanır.
 13. Sektörel mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisine sahip olur.
 14. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 15. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür
 16. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.
 17. Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır.
 18. Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
 19. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 20. Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.

Program Hakkında

Meslek Yüksekokulu Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler