fbpx
Fen-Edebiyat Fakültesi

Öğretim Elemanı El Kitabı

Moleküler Biyoloji ve Genetik

AKADEMİK

FAKÜLTELER
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Sayın Hocalarımız,

 

  1. Üniversitede ders saati ücretli olarak ders vermek isteyen akademik personel ders vermeyi talep ettiği Fakülte/ Yüksekokuldaki bölüm başkanlığına başvurusunu yapmalıdır.
  2. Kurum dışından ders saati ücretli olarak görevlendirilecek olan akademik personel talepleri güz dönemi için en son Ağustos ayında, bahar dönemi için en son Aralık ayında yapılmalıdır.
  3. Kurum dışından ders saati ücretli olarak ders vermek üzere görevlendirilen DSÜ akademik personelin işe giriş için gerekli olan evrakları özlük dosyasının oluşturulabilmesi için ders vermek üzere görevlendirilen Fakülte/ Yüksekokul/ Enstitüde toplanarak üst yazı ile YÖK İlişkileri ve Yazı İşleri Ofisi Akademik Personel Atama ve Görevlendirme Müdürlüğüne teslim edilir.
  4. Teslim edilmesi gereken evraklar; YÖK Formatlı Özgeçmiş, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Diploma Fotokopileri (Lisans- Yüksek Lisans – Doktora, varsa Doçentlik Belgesi), Adli Sicil Kaydı (e- Devlet), 2 Adet Fotoğraf, Emekli ise Emekli Kartının Fotokopisi, İkametgâh Belgesi (Serbest), Çalıştığı Üniversitenin Kurum Kimlik Fotokopisi (Kurumlar arası Görevlendirmelerde), Dil Belgesi (YDS, TOEFL vb.), Banka Hesap Numarası (Yapı Kredi Bankası).
  5. Tam zamanlı ve ders saati ücretli olarak görev yapan tüm akademik personelin web sayfasındaki bilgilerinin eklenmesi, fotoğraf eklenmesi ve bilgilerin güncelleme işlemleri için YÖK İlişkileri ve Yazı İşleri Ofisi Akademik Personel Atama ve Görevlendirme Müdürlüğü ile iletişime geçilmelidir.
  6. Öğrencilere Vermekle Görevlendirildiği Ders/Derslerle İlgili Yapacağı İşlemler https://obs.arel.edu.tr/oibs/akademik/adresine kullanıcı adınız ve şifrenizle girdiğinizde aşağıda yer alan bilgileri ve yapabileceğiniz işlemleri görürsünüz.
  7. <Ders İşlemleri> tıklandığında açılan sayfada ABS’nin <Kullanım Kılavuzu> yer almaktadır. Kullanım kılavuzunu lütfen tıklayınız ve ABS de yapabileceğiniz tüm işlemleri nasıl yapacağınızı lütfen inceleyiniz.


OBS’de yapılması gereken işlemler:

a) <Akademik CV> seçeneğinden kendi CV nizi (Türkçe ve İngilizce olarak oluşturunuz,)

b) <Kullanıcı İşlemleri> altında yer alan seçeneklerden tüm <Profil Bilgileri>nizi ve <Fotoğraf Güncelleme> seçeneğinden de vesikalık resminizi güncelleyiniz,

b) YÖKSİS, ABS altında yer alan <Ders Bilgi Paketi>’ndeki tüm bilgilerin güncel olmasına dikkat etmek ve özen göstermek,

c) Dönem başlamadan önce ABS’deki https://obs.arel.edu.tr/oibs/akademik <Ders İşlemleri> altında yer alan tüm seçenekleri eksiksiz doldurmak veya güncel hâle getirmek, (Ayrıntı için AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU) nu tıklayınız,

d) İlk dersinde öğrencilerine ABP ders tanımında belirttiklerini özetlemek,

e) Her ders imzalı yoklama ile birlikte mutlaka ABS’de yoklama işlemini yapmak,

f) Kendi kullanıcı adı ve şifresi ile bağlanacağı ABS’de https://obs.arel.edu.tr/oibs/akademik yer alan menülerdeki tüm işlemleri (ders yazılımı, not girişi, notların ilanı vb.) zamanında yapmak,

g) Yürüttüğü dersin ABS’deki ders tanımları ile içeriğine uygun anlatılmasına dikkat etmek ve özen göstermek,

h) Verdiği dersle ilgili ana ve yardımcı kaynakları, ABS’deki ders tanımlarında belirtmek,

i) Ders tanımında yönetmeliğe uygun olarak belirttiğiniz gibi kısa sınav (quiz), bir ara sınav (vize) ve bir dönem sonu (final) sınavı yapmak ve ödev vermek; bunları değerlendirmek, sınav sonuçlarını zamanında ilan etmek,

j) Sınav sorularınızı “program öğrenme çıktıları” ile “ders öğrenme çıktıları”na uygun olacak şekilde sormak, hatta sorulan soruların hangi ders öğrenim çıktısına ne oranda katkı sağladığını belirtmek,

k) ABS de kendi yetkileri çerçevesinde yapacakları işlemlerle ilgili dönem boyunca sayfalarında görecekleri duyuru ve açıklamaları takip etmek ve işlemleri zamanında yapmak, yapılan uyarıları dikkate almak,

l) Sınav soruların cevap anahtarını hazırlamak ve puanlamasının da gösterildiği cevap anahtarının kopyasını öğrencilere mesaj yoluyla iletmek,

m) Not değerlendirme sistemine uygun bir dağılım oluşumunu sağlamak için tüm konuları kapsayacak şekilde çok sayıda soru sormak,

n) Sınav sonuçlarını ABS’de sınav gününü izleyen 5 gün içerisinde girmek ve ilân etmek,

o) Ön lisans-lisans sınav yönetmeliğine ve not değerlendirme yönergesine hâkim olmak, https://www.arel.edu.tr/universite-hakkinda/yonetmelik-ve-yonergeler

ö) Verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

İyi bir dönem geçirmeniz dileğimizle,


Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanlığı

 

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler