fbpx
Meslek Yüksekokulu

Program Ölçütleri

Fizyoterapi Programı

AKADEMİK

MESLEK YÜKSEKOKULU

1.Fizyoterapi alanında kullanılan genel kavramları temel düzeyde sıralar/açıklar.

2.Sağlık, hastalık tanımlarını, kavramların geçmişten günümüze tarihsel sürecini tanımlar.

3.Fizyoterapi alanında kullanılan tıbbi terminolojiyi sıralar/açıklar.

4.Fizyoterapi alanında kullanılan tıbbi cihaz ve ekipmanları tanır.Kullanılan cihaz ve ekipmanların fonksiyonlarını ve temel çalışma prensiplerini açıklar.

5.Fizyoterapi alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama ve teknolojik araç-gereçleri ile desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri tanımlar.

6.Fizyoterapi alanı ile ilgili yöntem ve teknikleri kullanarak temel düzeyde yürütür.

7.Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması ve sağlıklı yaşamı için gerekli olan fizyoterapi alanına özgü kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

8.Mesleğe ait bilgi ve yeterliliklerini mesleki etik kuralları içerisinde uygular ve geliştirir.

9.Fizyoterapi alanında hasta ve hasta yakınları ile ilgili süreçleri belirli kriterlere (insan hakları, hasta hakları, sağlık mevzuatı) göre yürütür.

10.Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

11.Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.

12.Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.

13.Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır.

14.Öğrenme gereksinimlerini belirler. öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.

15.Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

16.Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.

17.Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

18.Ana Dili’ni en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi’nde kullanır.

19.Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

20.Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Program Hakkında

Meslek Yüksekokulu Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler