fbpx
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Misyon & Vizyon

Muhasebe ve Finans Yönetimi

AKADEMİK

FAKÜLTELER
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Misyon

Muhasebe ve Finans Yönetimi bölümünün temel misyonu muhasebe ve finans uzmanlığına ulusal ve uluslararası düzeyde katkı sağlayacak bilgi ve donanıma sahip; sorgulayan, analitik düşünen, yenilikçi, açık fikirli, duyarlı, iletişim gücü yüksek, çözüm odaklı, etik ilkelere ve farklı görüşlere saygılı bireyler yetiştirmektir.

 

Vizyon

Muhasebe ve finans alanında ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip edip sektör ihtiyacını üst düzeyde sağlayabilecek meslek mensupları yetiştirmek temel vizyonu oluşturmaktadır. Bölüm müfredatının, kurulan mezun iletişim ağları ve dış paydaş geri bildirimlerine göre sürekli güncellenmesi temel vizyonu destekleyen hedeflerdendir. Ayrıca, az sayıda üniversitede bulunan Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü ile özellikli ve işletmeler açısından çok önemli olan bir alanda uzmanlaşmayı sağlayarak mezunların işletmeler tarafından öncelikli olarak tercih edilmesini sağlamak bölüm hedeflerindendir.

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler