fbpx
Meslek Yüksekokulu

Programa Özgü Ölçütler

Anestezi Programı

AKADEMİK

MESLEK YÜKSEKOKULU

1. Perioperatif dönem boyunca hastaların takibi konusunda teorik ve pratik becerilere sahiptir.

2. Anestezi alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.

3. Anestezi araç gereçlerini kurallarına ve tekniklerine uygun olarak kullanır, kontrollerini yaparak en verimli şekilde çalışmalarını sağlar.

4. Anestezi hekimini hasta takibi konusunda bilgilendirir, asiste eder.

5. Ağrı tedavisinde anestezi teknikerinin görev ve sorumlulukları konusunda teorik ve pratik bilgiye sahiptir.

6. Alanında kullanacağı cihaz ve yöntemlerin teorik ve pratik bilgisine sahiptir.

7. Anestezi alanında çalışan bir birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket eder.

8. Anestezi alanının gerektirdiği cihaz kullanımları ile birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla kullanır.

Program Hakkında

Meslek Yüksekokulu Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler