fbpx
Meslek Yüksekokulu

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı

AKADEMİK

MESLEK YÜKSEKOKULU

Küreselleşen dünyada ve ülkemizin içinde bulunduğu Avrupa Birliği üyelik sürecinde en az bir yabancı dilin, yazılı ve sözel aşamalarda iyi derecede öğrenilmesi bir mecburiyet hali almıştır. Ayrıca, günümüzde yazılı ve sözel anlamda yetkin çevirmenlere duyulan gereksinim her geçen gün artmaktadır. Misyonumuz; mesleki anlamda var olan bu boşluğu, yeterli seviyede doldurabilecek becerileri edinmiş elemanlar yetiştirmektir.

 

Yanı sıra, bölümümüzden mezun öğrencilerimiz, yabancı dile ihtiyaç duyulan her türlü alanda sözel ve yazılı iletişim kurmaya yeterli olacak şekilde yetiştirilmektedir. Bir yıl zorunlu İngilizce Hazırlık eğitimi aldıktan sonra, iki yıl iş hayatında karşılaşacakları her türlü alanda (ekonomi, siyaset, sosyal bilimler, mühendislik, ticaret, teknik vb.) her türlü çeviriyi (yazılı, ardıl, andaş çeviri, haber çevirisi) yapabilmek için gerekli kuram, yaklaşım ve yöntemleri öğrenerek ve uygulayarak çeviri becerilerini geliştirmektedirler.

 

Yanı sıra, çeviri esaslı ders içeriklerine destek amaçlı; öğrencilerin okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini ilerletebilecekleri ek çalışmalar yapılmaktadır. Bu yolla, öğrencilerin gerek İngilizce’den Türkçe’ye, gerek Türkçe’den İngilizce’ye çeviri yapmaları, gerek yabancı dil gereksinimi olan farklı sektörlerde görev yapabilecek niteliğe gelmeleri sağlanmaktadır.

 

İki yıllık ön lisans eğitimlerini tamamlamış olan öğrencilerimiz, MEB’e bağlı ilköğretim okullarında ve özel dershaneler ile dil kurslarında öğretmenlik yapabilir; ya da dikey geçiş (DGS) yolu ile; Mütercim- Tercümanlık (İngilizce), İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültür ve Edebiyatı, İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği, Dilbilim Bölümlerine devam edebilir, ön lisans eğitimlerini lisans derecesinde tamamlayabilir ve gerek MEB gerek YÖK’e bağlı kurum ve kuruluşlarda öğretim elemanı olarak görev yapabilirler.

 

Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Amacı;

 

Çevirmenlik ve İngiliz Dili alanlarının gerektirdiği her türlü uygulama ve faaliyetleri analitik düşünerek, belirlenmiş kalite kriterleri doğrultusunda yapabilecek sorumluluğu alabilen, sosyal anlamda kendini geliştirerek çevresinin, ülkesinin ve dünyanın farkında olan, etkili iletişim becerilerini kazarak çevresiyle yapıcı ve doğru bir iletişim kurabilen, yaşam boyu öğrenme vizyonunu gerçek anlamda kavrayarak öğrenmeyi öğrenme yetkinliğini kazanmış, bireyler yetiştirmektir. Türkiye’nin Avrupa Birliğine üyelik süre cinde en az bir yabancı dili etkin ve akıcı kullanabilen, çeviri yeteneğine sahip nitelikli insan kaynağı yetiştirmektir.

 

Programımız kapsamında öğrencilerimizin kazanmasını hedeflediğimiz başlıca amaçlar;

 

Çeviri ve İngiliz Dili alanlarında edindiği teorik bilgileri de kullanarak alan ile ilgili kalite standartlarına uygun çalışmaları; iş etiği, ahlak ve çevre faktörlerini de farkında olarak yapmak, Yaşam Boyu Öğrenme vizyonunu da içine alacak şekilde teknolojik değişim ve yenilikleri takip ederek bilgilerini sürekli güncelleyebilme yetkinliğini kazanmak, etkili iletişim becerilerini geliştirerek üçüncü kişilerle doğru ve olumlu yönde iletişim kurarak, kendine olan güvenini sağlamlaştırmak, ülkesi, işi ve diğer kişilere karşı sorumluluğunun farkında olarak sosyal, ahlaki ve etik değerlerini olumlu yönde geliştirmektir.

 

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı’ndan mezun olacak öğrencilerin sektörde;

 

  • Tercüme bürolarında çevirmen,
  • Serbest çevirmen,
  • Sözleşmeli öğretmen,
  • Uluslararası çalışmaları olan tüm sektörlerde yabancı dil bilen kalifiye eleman olarak çalışması hedeflenmektedir.

 

Dikey Geçiş Sınavı

 

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), ön lisans mezunlarının 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmesini sağlayan bir sınavdır. Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı mezunları DGS ile farklı fakülteler altında yer alan birçok lisans programına geçiş yapma imkânına sahip olmaktadırlar. Böylece sahip oldukları ön lisans diplomasına ek olarak lisans diploması da edinebilmektedirler.

 

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri *

 

  • Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
  • Çeviribilim
  • İngiliz Dil Bilimi
  • İngiliz Dili ve Edebiyatı
  • Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)

 

* 2020 ÖSYM kılavuzunda yer alan bölümlerdir.

 

Program Hakkında

Meslek Yüksekokulu Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler