fbpx
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Program Amaçları

Uluslararası İlişkiler Bölümü (İngilizce)

AKADEMİK

FAKÜLTELER
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Programının amaçları:
1. Mezunların yerel, bölgesel ve küresel dinamikleri iş ve akademik yaşamda kullanılabilecek şekilde yetiştirilmesi,
2. Mezunların lisansüstü eğitimi gerçekleştirebilecek bir yabancı dil yetkinliği ile çok çeşitli kaynakları anlayabilmeleri ve kaynakları etik olarak kullanabilmelerinin sağlanması,
3. Mezunların Dışişleri Bakanlığı, Kamu kurumları dış ilişkiler birimleri, uluslararası örgütler ve özel sektör kuruluşlarında istihdam edilecek donanıma sahip olmalarının sağlanması,
4. Mezunların özgüvenli ve bağımsız çalışma yürütme becerisine sahip bireyler olarak yetişmelerinin sağlanmasıdır.

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler