fbpx

02.03.2022 Yeni Kayıtlı Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Proficiency Sınav Hakkında

02.03.2022 Yeni Kayıtlı Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Proficiency Sınav Hakkında

17.02.2022

02.03.2022 Yeni Kayıtlı Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Proficiency Sınav Hakkında

 • Sınav 2.03.2022 Çarşamba günü yazılı ve sözlü sınav olarak yapılacaktır. Bu sınavdan 70 puanın üstünde alan öğrenciler muaf olurlar.70 puanın altında alan öğrenciler hazırlık okurlar.
 • 2.03.2022 tarihinde yapılacak sınavın başlangıç saati 10.00, bitiş saati 16.00 olacaktır.
 • Sınav 2 oturumda tamamlanacaktır.
  * 10.00-12.00: Yazılı Sınav ( Reading/Use of English) 60 puan
  * 13.00-16.00: Sözlü Sınav (Speaking) 40 puan
 • Sınav Tepekent yerleşkesinde yüz yüze gerçekleştirilecektir.
 • Sınav hazırlık sınıfları katında yapılacaktır.
 • Her grubun bir ‘GRUP SORUMLUSU’ ve GRUP GÖZETMENİ’ olacaktır.
 • Speaking oturumu bir ‘Öğretim Elemanı’ ile karşılıklı yaklaşık 10 dakikalık bir soru-cevap oturumu şeklinde olacaktır. Bu soru cevap kısmında B2 seviyesi konuşma becerisi aranacaktır.
 • Sınav başlamadan önce kimlik kontrolü yapılacaktır.
 • Sınavlar Z14/Z15/Z21 numaralı sınıflarda yapılacaktır. Sınıfınızı görmek için diğer dosyaya bakınız.
 • Kuralların herhangi birinin ihlali ya da şüpheli bir durumda sınav Grup Sorumlusu tarafından iptal edilebilir.
 • Kopya çekilmesi, teşebbüs edilmesi, sınava öğrenci yerine başkasının girmesi… vb. durumlarda ilgili öğrencinin sınavı iptal edilir ve ‘Disiplin Yönergesi’ ilgili maddeleri gereği işlem yapılır.
 • İsteğe bağlı hazırlık okumak isteyen öğrencilerin bu sınava girmelerine gerek yoktur.
 • Sınav listeleri için lütfen tıklayınız.

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü

English Preparatory School Proficiency Exam Guidelines For The Newly Registered Students

 • The exam will be held on Wednesday, 2.03.2022 as a written and oral exam. Students who score above 70 points in this exam will be exempted. Students who score below 70 points will take the preparatory courses.
 • The exam starts at 10:00 a.m. and ends at 4.00 p.m.
 • The exam will be completed in 2 sessions.
  • 10.00-12.00: Written Exam (Reading/Use of English) 60 points
  • 1.00-4.00: Oral Exam (Speaking) 40 points
 • The exam will be held face-to-face at Tepekent campus.
 • The exam will be held on the floor of the preparatory classes.
 • 2 instructors will serve as supervisors during the exam.
 • The oral exam will be in the form of a question-answer session of approximately 10   minutes with an ‘Instructor’. B2 level speaking skill will be sought in this question and answer part.
 • ID control will be done before each session.
 • Exam will be held in classes Z14/Z15/Z21. Please check the attached file for your room number.
 • In any case of doubt or violation of the rules, the test will be cancelled by the group supervisor.
 • In any case of cheating or any problem during the ID control…etc. the test will be cancelled and the management will take action about the student according to the disciplinary regulations.
 • In case of violation of any of the rules or in case of doubt, the exam may be canceled.
 • Students who want to take the preparatory courses optionally do not need to take this exam.
 • Please click here for exam lists.