fbpx

Öğrenci Konseyi

ÜNİVERSİTE

İDARİ BİRİMLER

Ögrenci Konseyi

 

Öğrenci Konseyi, öğrencilerin sorunlarını doğrudan Üniversite yönetim organlarına iletmek için kurulmuştur. Öğrenci Konseyi, öğrencilerin dilek ve şikâyetlerini doğrudan iletebildikleri ve bu konuların Üniversite senatosu ve diğer kurullarda görüşülmesini sağlar. Ayrıca, üniversite içi ve üniversiteler arası sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetler düzenler. Öğrenci Konseyi, Üniversite yönetim organlarında öğrencileri temsil eder. Öğrenci Konseyi Başkanı, Üniversite Senatosu üyesidir ve üniversite kurulları toplantılarına çağrıldıkları takdirde, öğrencileri temsilen katılır.

 

Ögrenci Konseyi Seçimi

 

Öğrenci Konseyi program/bölüm temsilcileri seçimleri, yönergemize uygun olarak akademik yılın başında her sınıfta görevlendirilmiş bir öğretim görevlisi gözetiminde kapalı oy, açık tasnif usulüne göre yapılır. Konsey başkanı, yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeleri bu temsilciler arasından bir yıl için seçilir.