fbpx

Yönetmelik ve Yönergeler

ÜNİVERSİTE

ÜNİVERSİTE HAKKINDA

Yönetmelikler

İstanbul Arel Üniversitesi Ana Yönetmeliği

İstanbul Arel Üniversitesi Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Arel Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Arel Üniversitesi İhale Yönetmeliği

İstanbul Arel Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Arel Üniversitesi Kuluçka ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İstanbul Arel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İstanbul Arel Üniversitesi Polimer Teknolojiler ve Kompozit Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Arel Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Arel Üniversitesi Psikolojik Danışma, Rehberlik Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Arel Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İstanbul Arel Üniversitesi Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Arel Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Arel Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği

İstanbul Arel Üniversitesi Yapay Zeka Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Yönergeler

Akademik Personel Performans Ölçme Yönergesi

Azami Süresi Dolan Öğrenciler İçin Ek Sınav Hakkı Verilmesine İlişkin Yönerge

Başarı Değerlendirme Yönergesi

Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi

Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Teşvik ve Destek Yönergesi

Burs Yönergesi

Bütçe Uygulama Usul ve Esasları Yönergesi

Çift Anadal ve Yandal Eğitim ve Öğretim Programları Yönergesi

Danışma Kurulları Yönergesi

Danışmanlık Hizmeti Sunum Esasları Yönergesi

Ders Yükü Belirleme ve Ek Ders Ödeme Yönergesi

Diploma, Geçici Mezuniyet Belgesi, Diploma Defterleri ve Sertifika Düzenleme Esasları Yönergesi

Doktora Burs Yönergesi

Eğitim Komisyonu Usul ve Esasları

Enerji Yönetim Birimi Yönergesi

Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi

Erasmus+ Program Uygulama Yönergesi

Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Yönergesi

Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi

İç Denetim Yönergesi

İdari Personel Disiplin Yönergesi

İmza Yetkileri Yönergesi

İzin ve Görevlendirme  Yönergesi

Kalite Yönergesi

Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları

Konukevi Yönergesi

Kurumsal Proje Yönetimi ve Dijital Dönüşüm Ofisi Yönergesi

Kütüphane Yönergesi

Mevzuat Komisyonu Yönergesi

Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Kredi Transferi ve İntibak İşlemleri Yönergesi

Mühendislik Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Proje Dersleri Uygulama Esasları Yönergesi

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık – İç Mimarlık – Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümleri Bitirme Projesi Dersi Yönergesi

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Mimari Tasarım Dersleri Uygulama Esasları Yönergesi

Mütevelli Heyeti Denetim Komitesi Çalışma Usul ve Esasları

Öğrenci Evleri Yönergesi

Öğrenci Konseyi Yönergesi

Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönergesi

Önlisans Ve Lisans Programlarına Yabancı Öğrenci Ve Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi

Sınav Güvenliği Yönergesi

Taciz İle Mücadele Ve Önleme Komisyonu Yönergesi

Taşınır Malvarlıkları Yönetimi Yönergesi

Teknoloji Transfer Ofisi Yönergesi

Tıp Fakültesi Sınav Ölçme ve Değerlendirme Yönergesi

Uluslararası Öğrenci Burs ve Bursluluk Sınavı Yönergesi

Uygulamalı Eğitimler Yönergesi

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim ve Öğretim Sınav Yönergesi

Yurtiçi ve Yurtdışı İdari Görevlendirme Yolluk ve Seyahat Harcamaları Yönergesi

Arel Duyurular


 

 

İstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler