fbpx

2019-1-TR01-KA103-062890 ve 2020-1-TR01-KA103-083754 Dönemi Erasmus+ Personel Hareketliliği Başvurusu

2019-1-TR01-KA103-062890 ve 2020-1-TR01-KA103-083754 Dönemi Erasmus+ Personel Hareketliliği Başvurusu

24.09.2021

2019-1-TR01-KA103-062890 ve 2020-1-TR01-KA103-083754 Dönemi Erasmus+ Personel Hareketliliği Başvurusu

Başvuru Tarihi: 24 Eylül 2021- 15 Ekim 2021
Başvuru Şekli: Dilekçe ve Davet Mektubu

Başvuru Yeri: Evraklar e-posta üzerinden international@arel.edu.tr adresine gönderilecektir

Erasmus Ders Verme Hareketliliği

 1. Erasmus Personel Ders Verme (teaching) Hareketliliğinden faydalanacak akademik personel; ziyaret ettiği yükseköğretim kurumunda en az 8 (sekiz) saat ders vermelidir. Katılacak Personelin üniversitemizde ders vermekle yükümlü olması gerekmektedir. Faaliyetin gerçekleştirilebilmesi için, İstanbul Arel Üniversitesi ile gidilecek üniversite arasında Erasmus+ ikili anlaşma olması zorunludur.
 2. Başvurusu onaylanan öğretim üyesi, karşı kurumla kararlaştırılmış ve tüm taraflarca onaylanmış “çalışma planı (mobility agreement)” formatının aslını Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne vermek zorundadır. Taranmış/fakslanmış/e-posta ile gönderilmiş kopyalar kabul edilir. Programdan faydalanmak isteyen ve bir tarih belirleyen öğretim üyesi, karşı kurumdan aldığı davet mektubunu dilekçe ile Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne bildirerek başvuruda bulunmalıdır.

Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği

 1. 2019-2020 dönemi Erasmus Personel Ders Alma (training) Hareketliliği kontenjanından araştırma görevlileri ve idari personel yararlanabilir.
 2. Başvurusu onaylanan idari personel/araştırma görevlisi, karşı kurumla kararlaştırılmış ve tüm taraflarca onaylanmış “Çalışma Planı (mobility agreement)” formatının aslını Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne vermek zorundadır. Taranmış/fakslanmış/e-posta ile gönderilmiş kopyalar kabul edilir. Programdan faydalanmak isteyen ve bir tarih belirleyen idari personel/araştırma görevlisi karşı kurumdan aldığı davet mektubunu dilekçe ile Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne bildirerek başvuruda bulunmalıdır.

Önemli Bilgiler

 1. Erasmus Personel Hareketliliği için toplam faaliyet süresi, en fazla beş (5) gündür. Bu hibeye ek olarak seyahat hibesi desteği de sağlanır.
 2. Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilen hibe katkı niteliğinde olup, yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.
 3. Personel hareketliliğinden faydalanan personelin sözleşmesinde yazan toplam hibenin ödemesi 2 taksitte yapılır. İlk ödeme toplam hibenin %80’i oranında yapılır. Kalan %20 hibe tutarı ise faaliyet dönemi sonunda, öğretim programı, katılım sertifikası ve seyahat giderini gösterir belgeler, Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne teslim edildikten sonra yapılan değerlendirme sonunda ödenir. Hibe miktarı gidilen ülke ve gidilen süreye bağlı olarak hesaplanır.
 4. Personel Hareketliliğinden yararlanmaya hak kazanan akademik/idari personelin 2019-1-TR01-KA103-062890 projesi için en geç Mayıs 20222020-1-TR01-KA103-083754 projesi için ise en geç Mayıs 2023 tarihine kadar faaliyetini tamamlamış olması gerekmektedir. Öncelik, hibenin kullanılması adına 2019 projesine verilecektir.
 5. 2019 yılında 2019-1-TR01-KA103-062890 projesi için açıklanan listede bulunan personelin başvurusu 2020-1-TR01-KA103-083754 projesi için kabul edilecektir. Diğer adaylar davetiye mektupları baz alınarak proje bitiş tarihine göre 2019-1-TR01-KA103-062890 ya da 2020-1-TR01-KA103-083754 projesinden birine dahil edilecektir.

Günlük Hibe

Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Günlük hibe miktarları
(Avro)
1. Grup Program Ülkeleri Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç 153
2. Grup Program Ülkeleri Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan 136
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya. 119

Seyahat Hibesi:

Elde edilen “km” değeri Hibe miktarı (Avro)
10-99 km arası 20
100 – 499 km arası 180
500 – 1999 km arası 275
2000 – 2999 km arası 360
3000 – 3999 km arası 530
4000 – 7999 km arası 820
8000 km ve üzeri 1500

Değerlendirme ve Seçim

 1. Erasmus+ Personel Hareketliliği için değerlendirme ve seçim İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğü tarafından belirlenen bir Komisyon tarafından yapılır ve Rektörlüğün onayı ile sonuçlanır.
 2. Akademik ve İdari personelin değerlendirme ve seçim süreci:
  Puanlama Kriterleri Puan
  Bir önceki akademik yıl hareketlilik faaliyetinde yer almamış olmak 10
  Daha önce hiç hareketlilik yapmamış olmak 10
  Daha önce hareketlilik yapılmamış üniversite ve bölümlerde hareketlilik faaliyetinde bulunacak olmak 10
  Eğitim dili İngilizce olmak koşuluyla İzlanda, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Hollanda ve İrlanda ülkeleri ile üniversitemiz adına ve/veya bölüm adına yeni ikili Erasmus+ anlaşması yapılmasını sağlamak 10
  Üniversitede Erasmus+ programı ile ilgili görev yapıyor olmak 10

  İngilizce Yeterlilik

  *İdari ve akademik personel için İngilizce yeterlik dil puanı:

  YDS (en az 60 puan)
  YÖKDİL (en az 60 puan)
  TOEFL İBT (en az 80)
  IELTS (en az 6.5)

  *Dil puanı bulunmayan idari personele İngilizce mülakat yapılacaktır.

  50
 3. Puan sıralaması dikkate alınarak asıl ve yedek olarak iki grup yapılır. Başvuru esnasına davetiye mektubu sunanlar öncelikle değerlendirmeye alınacaktır.
 4. Gerekli evrak listesi ve hareketlilik adımları için:
  https://erasmus-plus.arel.edu.tr/erasmus/personel-egitimi-hareketliligi/giden-personel