fbpx

2020/2021 Bahar dönemi SBYO öğrencileri için yerinde uygulama (staj) da uyulması gereken süreçler hakkında

2020/2021 Bahar dönemi SBYO öğrencileri için yerinde uygulama (staj) da uyulması gereken süreçler hakkında

01.03.2021

T.C. AREL ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

YERİNDE UYGULAMA DERSİ KAPSAMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Yerinde Uygulama dersi kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Kurum/Hastanelerde uygulamaya çıkacak öğrencilerin dikkatine!

 • Yerinde Uygulama dersi kapsamında eşleştirilen kurumlardan talep edilen evrak ve sağlık testleri, kurum yetkililerince belirtilen süre içerisinde teslim edilmelidir. Sağlık kuruluşunun, ilgili belgeleri tamamlamayan öğrenciyi staja başlatmama hakkı vardır.
 • Sağlık kuruluşlarının talep ettiği bazı belgelerde, hazırlanma tarihi 6 aydan eski olanların geçerliliği yoktur (Temel İSG Eğitimi ve SGK Belgesinde geçerlilik süresi 1 yıldır). Belgelerin güncel olmasında azami özen gösterilmelidir.
 • Aktif öğrenciliği devam eden yıl içerisinde düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimine katılmamış olan öğrenciler İstanbul Devlet Hastanesi yerleştirmelerine dâhil edilmezler.
 • İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bir kurumla eşleşmesi yapılan öğrencinin gerekçesiz olarak uygulamayı iptal etmesi halinde aynı dönem içerisinde tekrar devlet kurumuna yönlendirilmesi yapılmamaktadır.
 • Staja başlanan ilk gün, il sağlık müdürlüğünden, hastanelere iletilmesi gereken belgeler ve isim listeleri ile ilgili aksama yaşanmasına bağlı olarak uygulaması başlatılmayan öğrenciler Arelkam’a vermelidir.
 • Yerinde Uygulama yapılacak sağlık kurumunun oryantasyon ya da farklı eğitimler düzenlemesi durumunda öğrencilerin katılımı zorunludur. Katılmayan öğrencilerin Yerinde Uygulamaları kurum tarafından iptal edilebilir.
 • Öğrenciler, İstanbul Arel Üniversitesi Önlisans/Lisans Staj/İşyeri Uygulaması Yönergesine uygun davranmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğan her türlü sorumluluk öğrenciye ait olup, öğrenci hakkında ayrıca Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlem yapılır. Öğrenciler ayrıca uygulama yapılan yerin bağlı olduğu iş yeri yönetmeliklerine, kuruluşun iç düzenine, disiplin, iş güvenliği ve etik kurallarına uymakla yükümlüdür.
 • Öğrenciler “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik”  hükümlerine tabidirler ve uymakla yükümlüdürler.
 • Öğrenciler, kendisi için belirtilen gün ve saatler dışında (Nöbet, telafi, ders çalışma, uygulama raporu yazma vb.) uygulama alanında bulunamaz. Aksi durumda “İlgili Fakülte ve Staj Yönetmeliği” gereğince öğrenci hakkında işlem yapılır.
 • Öğrenciler gerekçesiz olarak devamsızlık yapamaz. Öğrenci, mazeretli/raporlu devamsızlıklar ile ilgili uygulama yapılan kurum yetkilisine ve sorumlu öğretim görevlisine bilgi vermek zorundadır.
 • Yerinde Uygulama sürecinde devamsızlık yapılan günlere kurum yetkilisinden imza alınamaz. Herhangi bir gerekçeyle bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır ve İş Yeri Uygulamasını tekrar eder.
 • Yerinde Uygulama yapılan kurumdaki görevli personellerden; usule aykırı istek ve talepler ile karşılaşan öğrenci aynı gün içerisinde Arelkam ofisine ve sorumlu öğretim görevlisine bilgi vermek zorundadır.
 • Öğrenciler mevcut uyarılar dışında, öğrencisi oldukları bölümün “Yerinde Uygulama Prosedürlerine” uymakla yükümlüdürler. İlgili prosedürlere sorumlu öğretim görevlisinden ulaşılabilir.