fbpx

2021-2022 Eğitim-Öğretim Dönemi Eğitim Modeli Hk.

2021-2022 Eğitim-Öğretim Dönemi Eğitim Modeli Hk.

09.09.2021

2021-2022 Eğitim-Öğretim Dönemi Eğitim Modeli Hk.

İstanbul Arel Üniversitesi 2021-2022 eğitim öğretim yılı ön lisans, lisans ve lisansüstü programların yürütülmesine ilişkin aşağıdaki kararlar alınmıştır: 

  1. Akademik birimlerin kararları doğrultusunda programların müfredatlarında yer alan derslerin toplam sayısının en fazla %40’ını kapsayacak şekilde uzaktan eğitim yöntemi, geri kalan dersler için yüz yüze eğitim yöntemi kullanılacaktır.
  2. Tıp Fakültesinde teorik ve uygulamalı eğitimler yüz yüze eğitim modeli kullanılacaktır.
  3. Teorik ve uygulamalı derslerin ara (vize), bitirme (final) ve bütünleme sınavları yüz yüze yapılacaktır.
  4. Yüz yüze öğretim yoluyla yapılacak olan derslerde; salgının seyri, dersin pedagojik yapısı ve niteliği göz önünde bulundurularak ilgili akademik birimin kararıyla seyreltilmiş ve/veya gruplamalı öğretim modelleri kullanılabilecektir.

On the New Education Model for the 2021-2022 Academic Year

The decisions below have been taken regarding the education system of the vocational schools, undergraduate and postgraduate programs for the 2021-2022 Academic Year.

  1. In accordance with the decisions made by the academic departments, online education method will be used in a way to cover a maximum of 40% of the total number of courses in the curriculum of the programs, and the rest of the courses will be held face-to-face.
  2. For the Faculty of Medicine, both the theoretical and practical courses will be held face-to-face.
  3. Midterm exams, final exams and retakes of the theoretical and practical courses will be organized face-to-face.
  4. For the courses taught through face-to-face education method; models as grouping and/or class size reduction will be possible to use upon the decision of the relevant academic department by considering the pedagogical structure and nature of the courses and the pandemic process.