fbpx

2021-2022 Eğitim-Öğretim Güz Dönemi İçin Kayıt Dondurma Tarihleri Hk.

2021-2022 Eğitim-Öğretim Güz Dönemi İçin Kayıt Dondurma Tarihleri Hk.

03.10.2021

2021-2022 Eğitim-Öğretim Güz Dönemi İçin Kayıt Dondurma Tarihleri Hk.

 

Kayıt Dondurma ve İzinli Sayılma

Madde 61-

(1) Öğrencinin haklı ve geçerli nedenlerle eğitim-öğretim yılı başlangıcından itibaren en geç 30 gün içerisinde müracaat etmesi halinde ilgili yönetim kurulu kararıyla bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere azami dört yarıyıl kaydı dondurulur ve bu süre içinde izinli sayılır.

(2) Öğrenci kayıt dondurma isteğini yazılı olarak doğrudan ilgili enstitü müdürlüğüne yapar. Kayıt dondurma talebinde bulunan öğrenci dilekçesine kayıt dondurma nedenine ilişkin belgeleri ekler.

(3) Kayıt dondurmayı gerekli kılan zorunlu bir sebebin yarıyıl içinde meydana gelmesi halinde, öğrenci o yarıyılın başından itibaren kaydını dondurmuş sayılır.

(4) Kayıt dondurma isteğinde bulunan öğrenci mali yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencinin kaydı dondurulmaz.

 

Değerli Öğrencilerimiz 2021-2022 Güz Döneminde kayıt dondurmak isteyen öğrenciler kayıt dondurma ve izinli sayılma maddelerine istinaden,

04 Ekim 2021 – 30 Ekim 2021  tarihleri arasında kayıt dondurma formunu Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğüne teslim ederek kayıt dondurma başvuru işlemi yapabilirler.
Not: 30 Ekim tarihinden sonra Kayıt Dondurma talepleri alınmamaktadır.

Kayıt Dondurma Başvuru Formu İçin Tıklayınız.

 

Sağlıklı günler dileriz.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü