fbpx

2021-2022 Eğitim – Öğretim Yılı Meslek Yüksekokulu Bahar Dönemi Çift Anadal Program Başvuruları

2021-2022 Eğitim – Öğretim Yılı Meslek Yüksekokulu Bahar Dönemi Çift Anadal Program Başvuruları

14.02.2022

Sevgili Meslek Yüksekokulu Öğrencilerimiz;

Aşağıdaki linkte belirtilen programlar arasında çift anadal başvuruları 21-23 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Çift Anadal Programları için Tıklayınız.

Başvuruların gerekli belgeler tamamlanmış olarak, başvuru süresi içerisinde Meslek Yüksekokulu Müdürlük sekreterliğine elden teslim edilmesi gerekmektedir.

   Başvuru Tarihleri :  21-23 Şubat 2022
   Sonuçların İlanı  : 28 Şubat-04 Mart 2022

 

Gerekli Belgeler

1.       Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız.

2.       Onaylı Başarı Durum Belgesi (Transkript)

3.       Başarı Sıralaması ( Öğrenci İşleri)

4.       ÖSYS Yerleştirme Sonuç Belgesi

 

Başvuru ve kabul koşulları

MADDE 7 – (1) Öğrenci, ikinci anadal diploma programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç se dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında, anadal önlisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.

(2) Başvuru, belirlenen tarihte dilekçe ve not çizelgesi le birlikte yapılır.

(3) Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için;

a) Başvurduğu programın seviyesine göre Ünversitenin lisans veya önlisans öğrencisi olması,

b) Başvurduğu döneme kadar birinci anadal lisans diploma programında aldığı tüm kredili dersler başarıyla tamamlaması,

c) Başvuru anında anadal diploma programı GNO’sunun en az 2,75 olması ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralamasında en üst %20’de bulunması, gerekir.

(4) Başvuru anından GNO şartını sağlayan ancak ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarıyla en üst %20’sinde yer almayan öğrenciler, çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanı kadar puana sahip se çift anadal programına başvurabilirler.

(5) Herhangi bir disiplin cezası almış öğrenciler çift anadal programına başvuru yapamaz.

(6) Çift anadal öğrenciliği sıfatını herhangi bir nedenle yitirmiş olan öğrenciler, yenden çift anadal öğrenimi yapmak veya çift anadal öğrenimine devam etmek üzere başvuramaz.

(7) Çift anadal eğitim-öğretimine kabul, öğrencinin kayıtlı bulunduğu ve başvurduğu lisans bölüm

başkanlarının, bölüm başkanı yoksa fakülte dekanlarının olumlu görüşü üzerine, başvurduğu bölümün bağlı bulunduğu fakültenin yönetim kurulu kararıyla yapılır.

(8) Yatay geçiş yoluyla bölüm değiştiren öğrenciler aynı eğitim-öğretim döneminde çift anadal başvurusu yapamaz.

(9) Çift anadal programındaki öğrenci, kurum içi geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci anadal diploma programına yatay geçiş yapabilir.

(10) Çift anadal programları arasında yatay geçiş yapılmaz.

(11) Zorunlu hazırlık sınıfı olan çift anadal ikinci diploma programlarının yeterlik sınavını başaramamış

öğrencileri, ilgili programlara kabul edilmez.

(12) Aynı anda birden fazla ikinci anadal diploma programına kayıt yapılamaz.

(13) Yetenek sınavı le öğrenci alan çift anadal programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

(14) Başarı sıralaması şartı aranan programlarda çift anadal yapmak isteyen öğrencinin, bu Yönetmelikte belirlenen diğer şartların yanı sıra kaydolduğu yıl ilgili programın Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını sağlamış olması gerekir.

(15) Dikey Geçiş Sınavı (DGS) le bir lisans programına kayıt yaptırmış olan öğrenciler çift anadal programlarına başvuramaz.