fbpx

2021-2022 Güz Dönemi İç Mimarlık Bölümü Bitirme Projesi Soru Ve Cevapları

2021-2022 Güz Dönemi İç Mimarlık Bölümü Bitirme Projesi Soru Ve Cevapları

15.10.2021

2021-2022 GÜZ DÖNEMİ
İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ
“ÇOCUK PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MERKEZİ”
BİTİRME PROJESİ SORU ve CEVAPLARI

1.    Bahçeyi kullanabileceğimiz söylendi bizlere, acaba cephe ile bahçeyi mimari anlamda birleştirecek bir enstalasyon çalışması yapmamız mümkün mü?
Cevap 1: Tasarım sürecine ilişkin kararlar tasarımcıya bırakılmıştır.

2.    Cephe duvarlarına veya doğramalara müdahale edebiliyor muyuz (Ekleme-çıkarma gibi)?
Cevap 2: Yapı bütünlüğünü korumak şartıyla karar tasarımcıya bırakılmıştır.

3.    Islak hacimlerin yerleri değiştirilebiliyor mu?
Cevap 3: Binanın strüktürel kurgusunu değiştirmemek/taşıyıcı sisteme müdahale etmemek koşuluyla tasarımcıya bırakılmıştır.

4.    Kılavuzda eskiz sınavı hakkında bir bilgi bulamadım, önceki proje süreçlerinde bu tarz bir sınava girmedim. Yapılacak sınavın işleyişi hakkında bilgi verebilir misiniz?
Cevap 4: 21’-22’ Güz Dönemi Bitirme Projesi Kılavuzu/Sayfa 3-4/ Bitirme Projesi Takviminde belirtildiği üzere eskiz sınavı, yarıyıl sonu final jürisi sonrasında yapılacaktır. Final jürisi günü jüri üyelerince eskiz sınavı için gerekli ekipmanlar bildirilecektir. Sınav sorusu ve diğer detaylar ise sınav günü öğrencilerle paylaşılacaktır.

5.    Bahçeye senaryoya göre herhangi bir yapı yapmamız mümkün mü?
Cevap 5: Verilen proje alanı sınırları içerisinde ve kalıcı yapı olmamak koşuluyla, geçici/açık/yarı açık yapılaşma kararı tasarımcıya bırakılmıştır.

6.    Döşemede çeşitli noktalarda patlatma-kesme yapabiliyor muyuz?
Cevap 6: Binanın strüktürel kurgusunu değiştirmemek/taşıyıcı sisteme müdahale etmemek koşuluyla karar tasarımcıya bırakılmıştır.

7.    Senaryo oluştururken kapasite bizim tarafımızdan mı belirlenecek yoksa optimum bir sınır var mı?
Cevap 7: ihtiyaç programı dâhilinde kapasite (mekân sayısı, büyüklüğü, kullanıcı sayısı vb.) kararı tasarımcıya bırakılmıştır.

8.    Cephede değişiklikler yapılabilir mi (pencere açıklıkları gibi)?
Cevap 8: Bkz. Cevap 2.

9.    İç duvarlar, merdiven ve ıslak hacimlerin ölçek ve konumlarını değiştirebilir miyiz?
Cevap 9: İç Duvarlar ve ıslak hacimler için binanın strüktürel kurgusunu değiştirmemek/taşıyıcı sisteme müdahale etmemek koşuluyla tasarımcıya bırakılmıştır. Merdivenler için mevcut kat yüksekliği ve taşıyıcı sisteme müdahale edilmeden (merdivenin taşınacağı yerdeki taşıyıcı sistem gereklerini sağlayarak) değişiklik yapılabilecektir.

10.    Sürdürülebilir bir tasarım yapmak istiyorsak yapı betonarme olmaktan çıkabilir mi?
Cevap 10: Sürdürülebilirlik ve betonarme yapı kavramını detaylı olarak inceleyiniz.

11.    Bodrum kattaki aynı yerde bulunan dört kolonun ikisini kaldırıp ikisini perde kolon haline getirebilir miyiz?
Cevap 11: Mevcut taşıyıcı sistemin genel karakteri korunmalıdır. Taşıyıcı sistem elemanlarına müdahale edilmemelidir.

12.    Çocuk psikolojisine yardımcı olmak için meditasyon, her kesime hitap edebilmesi için evrensel aynı zamanda da her kesimin rahat edebilmesi için minimalist, sürdürülebilir bir tasarım olması için de dönüştürülebilirlik gibi kavramlar tasarım sürecine yön verirken ideal kavramlar mıdır? 
Cevap 12: Tasarım sürecine ilişkin kavramlar ve programın yorumlanması tasarımcıya bırakılmıştır.

13.    Final için eskiz sınavında konu içeriği nasıl olacak, eskiz çizimleri ve istenilenler önceden bizlere bildirilecek midir?
Cevap 13: Bkz. Cevap 4.