fbpx

2022-2023 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Erasmus Öğrenim Hareketliliği Başvuru İlanı

22.05.2023

İlan Başlangıç Tarihi: 11.05.2023 09:00

İlan Bitiş Tarihi: 01.06.2023 16.00

Başvuru Başlangıç Tarihi: 11.05.2023 09:00

Genel Bilgiler:

2022-2023 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Döneminde İstanbul Arel Üniversitesi ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri Erasmus Öğrenim Hareketliliği Kapsamında (Erasmus Student Mobility) kapsamında AB’ye üye bir ülkede üniversite, yükseköğretim kurumlarında eğitim alma faaliyeti hakları bulunmaktadır. Üniversitemiz öğrencilerinden Erasmus Öğrenim Hareketi kapsamında 2022 – 2023 Akademik Yılı döneminde Avrupa’da üniversitelerde öğrenim görmek üzere başvuru yapmak isteyen ve başvuru koşullarını sağlayan öğrencilerimizin başvurularını 11 Mayıs – 01 Haziran 2023 tarihleri arasında BAŞVURU SİSTEMİ ÜZERİNDEN https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr yapmaları gerekmektedir.

Öğrenim süresi maksimum bir yarıyıldır.

 • Öğrenim hareketliliğinde 30 AKTS’lik ders eşleştirmesi gerekmektedir. Kalınmış olan ya da hiç alınmamış olan derslerden seçilmesi önem arz etmektedir.

Öğrenim hareketliliği kazanan öğrenciler, haklarını 31 Temmuz 2024 tarihine kadar kullanılabilecektir. (2022 Sözleşme Yılı için 30.10.2023*)

Başvuruda Bulunacak Adaylarda Aranacak Şartlar;

 1. İstanbul Arel Üniversitesi bünyesinde bir yükseköğretim programına kayıtlı tam zamanlı öğrenci olması gerekmektedir.
 2. Başvuruda bulunabilmek için öğrencilerin genel akademik not ortalamasının ön-lisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenciler için en az; 2.20/4.00, yüksek lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenciler için en az; 2.50/4.00olması gerekmektedir.
 3. Öğrenim hareketliliği yapılacak kurum öğrencinin öğrenim gördüğü alan ile benzer ders içeriklerine sahip olmalıdır.

Başvuruların Değerlendirilmesi:

Başvuruların değerlendirilmesinde kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar aşağıdaki şekildedir;

 • Akademik başarı düzeyi       : %50
 • Dil seviyesi                            : %50
 • Şehit ve Gazi çocuklarına 10+Puan
 • Engelli öğrencilere (Engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +15 Puan
 • Daha önce Erasmus Hareketliliklerinden yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 Puan
 • Vatandaşı olunan ülkeye hareketlilik yapma -10 puan
 • Hareketliliğe seçildiği halde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama -10 puan
 • Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (Öğrencinin Erasmus’a tekrardan başvurması halinde uygulanır) -5 puan
 • Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (Öğrencinin Erasmus’a tekrardan başvurması halinde uygulanır) -5 puan
 • 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan
 • İki hareketlilik türüne aynı anda başvurma (Öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır) -10 puan
 • Birinci ve ikinci derece akrabaları (1. ve 2. Derece akrabalar: anne, baba, çocuklar, eş, eşinin annesi, eşinin babası ile kendisinin veya eşinin büyükbabası, büyükannesi, torunları ve kardeşleri) veya kendileri, depremden etikelenen 11 ilde ikamet etmekte olup da kendileri Arel Üniversitesi Üniversitesi’ne kayıtlı öğrenciler Erasmus+ öğrenci hareketliğine yapacakları başvurularda +10 puan ile önceliklendirilecektir.
 • YDS, YÖKDİL, TOEFL gibi YÖK tarafından tanınırlığı olan sınavlardan puanı olan öğrenciler belge ibraz etmeleri durumunda, belgedeki puanı yabancı dil puanı olarak kabul edilecektir.
 • Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Erasmus Programı kapsamında öğrenci veya staj hareketliliğinden faydalanmış öğrencilerin Erasmus puanı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim veya staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma uygulanır.

Başvuru Belgeleri:

Başvurular Başvuru Sistemi (Erasmus Başvuru Portal) üzerinden alınmaktadır. Başvuru sırasında (11 Mayıs-01 Haziran 2023) varsa Kabul Belgeleri sisteme yüklenmelidir. Başvuru sırasında Kabul Mektubu yüklenmesi zorunlu değildir. Kabul Belgeleri başvurudan sonra da 01 Haziran 2023’e kadar başvuru sistemine yüklenebilecektir.

Erasmus Öğrenim Hareketlilikleri Hibesi:

Seçilen Erasmus öğrencilerine yurtdışında geçirecekleri öğrenim süreleri için verilecek aylık maddi destek miktarı (Avro) ülkelerin yaşam standartlarına göre değişmektedir:

 1. ve 2. Grup Program Ülkeler (600 €)

Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

 1. Grup Program Ülkeleri (450 €)

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya

Başvuru Takvimi

10.05.2023 Başvuru Başlangıç – Application Start Date

31.05.2023 Başvuru Bitiş – Final Application Date

İLETİŞİM: 0850 850 27 35

A1 Villa 2. Kat (Kemal Gözükara Yerleşkesi)

İrtibat Kişileri;

Kıd. Uzm. Neslihan Kayış

Uzm. Yrd. Muhammed Ulanmış

Eposta:  international@arel.edu.tr    muhammedulanmis@arel.edu.tr  Dahili: 1626