fbpx

2022-2023 Akademik Yılı Erasmus Yaz Staj Hareketliliği Başvuru İlanı

22.05.2023

İlan Başlangıç Tarihi: 11.05.2023 09:00

İlan Bitiş Tarihi: 01.06.2023 16.00

Başvuru Başlangıç Tarihi: 01.06.2023 09:00

Genel Bilgiler:

2022-2023 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Döneminde İstanbul Arel Üniversitesi ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri Erasmus Staj Hareketliliği (Erasmus Internship Mobility) kapsamında AB’ye üye bir ülkede üniversite, işletmede veya organizasyon bünyesinde mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma amacıyla öğretim programının içeriğine uygun staj yapabilme imkanları vardır.

Üniversitemiz öğrencilerinden Erasmus Staj hareketliliği kapsamında 2022 – 2023 Akademik Yılı döneminde Avrupa’da üniversite/kurum/şirketlerde staj yapmak üzere başvuru yapmak isteyen ve başvuru koşullarını sağlayan öğrencilerimizin başvurularını 11 Mayıs – 01 Haziran 2023 tarihleri arasında BAŞVURU SİSTEMİ ÜZERİNDEN https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr yapmaları gerekmektedir.

Staj süresi en az 2 ay (60 gün) olarak planlanması gerekmektedir.  

 • Staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılmaz.

2022-2023 döneminde kazanılan Staj Hareketliliği hakkı 31 Ekim 2023 tarihine kadar kullanılabilecektir.

Yaz stajı 2021 bütçesinden hibelendirileceği içi 31 Ekim 2023 tarihine kadar tamamlanması gereklidir

Başvuruda Bulunacak Adaylarda Aranacak Şartlar;

 1. Aksaray Üniversitesi bünyesinde bir yükseköğretim programına kayıtlı tam zamanlı öğrenci olması gerekmektedir.
 2. Başvuruda bulunabilmek için öğrencilerin genel akademik not ortalamasının ön-lisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenciler için en az; 2.20/4.00, yüksek lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenciler için en az; 2.50/4.00 olması gerekmektedir.
 3. Programdan faydalanmak üzere seçilecek öğrencilerin staj yerini kendileri bulması gerekmektedir. Bu konuda Erasmus Ofisi gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeleri yapacaktır. AGNO ve Yabancı Dil yeterliliklerini sağlayan öğrencilere staj yeri bulmaları için 08 Mayıs 2023 tarihine kadar süre tanınacaktır, söz konusu süre içerisinde kabul belgesi sunan öğrenciler arasında toplam Erasmus puanına göre seçim yapılacak ve asil ve yedek kazananların listesi açıklanacaktır.
 4. Staj yapılacak kurum öğrencinin öğrenim gördüğü alan ile ilgili olmalıdır. Staj yapılacak şirket, firma, organizasyon bulma belirli bir zaman gerektiren süreç olduğu için, öğrencilerin zaman kaybetmeden staj yeri bulma girişimlerine başlamaları gerekmektedir.

 

Başvuruların Değerlendirilmesi:

Başvuruların değerlendirilmesinde kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar aşağıdaki şekildedir;

 • Akademik başarı düzeyi       : %50
 • Dil seviyesi                            : %50
 • Şehit ve Gazi çocuklarına 10+Puan
 • Engelli öğrencilere (Engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +15 Puan
 • Daha önce Erasmus Hareketliliklerinden yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 Puan
 • Vatandaşı olunan ülkeye hareketlilik yapma -10 puan
 • Hareketliliğe seçildiği halde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama -10 puan
 • Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (Öğrencinin Erasmus’a tekrardan başvurması halinde uygulanır) -5 puan
 • Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (Öğrencinin Erasmus’a tekrardan başvurması halinde uygulanır) -5 puan
 • 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan
 • İki hareketlilik türüne aynı anda başvurma (Öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır) -10 puan
 • Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma (staj başvuruları için) +10 puan
 • Birinci ve ikinci derece akrabaları (1. ve 2. Derece akrabalar: anne, baba, çocuklar, eş, eşinin annesi, eşinin babası ile kendisinin veya eşinin büyükbabası, büyükannesi, torunları ve kardeşleri) veya kendileri, depremden etikelenen 11 ilde ikamet etmekte olup da kendileri Arel Üniversitesi Üniversitesi’ne kayıtlı öğrenciler Erasmus+ öğrenci hareketliğine yapacakları başvurularda +10 puan ile önceliklendirilecektir.
 • YDS, YÖKDİL, TOEFL gibi YÖK tarafından tanınırlığı olan sınavlardan puanı olan öğrenciler belge ibraz etmeleri durumunda, belgedeki puanı yabancı dil puanı olarak kabul edilecektir.
 • Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Erasmus Programı kapsamında öğrenci veya staj hareketliliğinden faydalanmış öğrencilerin Erasmus puanı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim veya staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma uygulanır. * Başvurular için kabul mektubu sunulması zorunlu değildir. Aday öğrencilere 15 Ocak 2023’e kadar süre verilecektir.

Başvuru Belgeleri:

Başvurular Başvuru Sistemi üzerinden alınmaktadır.  Başvuru sırasında (11 Mayıs-01 Haziran 2023) varsa Kabul Belgeleri sisteme yüklenmelidir. Başvuru sırasında Kabul Mektubu yüklenmesi zorunlu değildir. Kabul Belgeleri başvurudan sonra da 30 Haziran 2023’e kadar başvuru sistemine yüklenebilecektir.

 

Erasmus Staj Hareketlilikleri Hibe:

Seçilen Erasmus öğrencilerine yurtdışında geçirecekleri staj süreleri için verilecek aylık maddi destek miktarı (Avro) ülkelerin yaşam standartlarına göre değişmektedir:

 1. ve 2. Grup Program Ülkeler (750 €)

Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

 1. Grup Program Ülkeleri (600 €)

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya

Başvuru Takvimi

10.05.2023 Başvuru Başlangıç – Application Start Date

31.05.2023 Başvuru Bitiş – Final Application Date

İLETİŞİM: 0850 850 27 35

A1 Villa 2. Kat (Kemal Gözükara Yerleşkesi)

İrtibat Kişileri;

Kıd. Uzm. Neslihan Kayış

Uzm. Yrd. Muhammed Ulanmış

Eposta:  international@arel.edu.tr    muhammedulanmis@arel.edu.tr  Dahili: 1626