fbpx

3 Şubat 2022 İngilizce Hazırlık Proficiency Sınavı Hakkında (28.01.2022’de Ertelenen Sınavın Yerine)

3 Şubat 2022 İngilizce Hazırlık Proficiency Sınavı Hakkında (28.01.2022’de Ertelenen Sınavın Yerine)

31.01.2022

3 Şubat 2022 İngilizce Hazırlık Proficiency Sınavı Hakkında (28.01.2022’de Ertelenen Sınavın Yerine)

T.C. İstanbul Arel Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
İngilizce Hazırlık Programı
03.02.2022 Mid-term Sınav Yönergesi
 (Önemli hatırlatma : Bu sınav yeni kayıt olmuş yabancı uyruklu öğrenciler için değildir.Bu sınav ile ilgili duyuru daha sonra web sitesinde yayınlanacaktır.)

 • Sınav  03.02.2022 Perşembe günü yazılı ve sözlü sınav olarak yapılacaktır. Bu sınavdan 70 puanın üstünde alan öğrenciler muaf olurlar.70 puanın altında alan öğrenciler 2. dönem hazırlık okuluna devam ederler.
 • 03.02.2022 tarihinde yapılacak sınavın başlangıç saati 11.00, bitiş saati 14.40 olacaktır.
 • Sınav 4 oturumda tamamlanacaktır.
  • 11.00-11.40: Reading / 30 puan
  • 12.00-12.40: Use of English / 20 puan
  • 13.00-13.40: Writing (Essay) / 30 puan
  • 14.00-14.40: Speaking / 20 puan
 • Sınav ‘Tepekent’ yerleşkesinde yüz yüze gerçekleştirilecektir.
 • Her grubun bir ‘GRUP SORUMLUSU’ ve GRUP GÖZETMENİ’ olacaktır
 • Speaking oturumu bir ‘Öğretim Elemanı’ ile karşılıklı yaklaşık 10 dakikalık bir soru-cevap seansı şeklinde olacaktır. Bu soru cevap kısmında B2 seviyesi konuşma becerisi aranacaktır.
 • Sınav başlamadan önce kimlik kontrolü yapılacaktır.
 • Kuralların herhangi birinin ihlali ya da şüpheli bir durumda sınav Grup Sorumlusu tarafından iptal edilebilir.
 • Kopya çekilmesi, teşebbüs edilmesi, sınava öğrenci yerine başkasının girmesi… vb. durumlarda ilgili öğrencinin sınavı iptal edilir ve ‘Disiplin Yönergesi’ ilgili maddeleri gereği işlem yapılır.
 • İsteğe bağlı hazırlık okuyan öğrencilerin bu sınava girmelerine gerek yoktur.

Mazeret Sınav Hakkı

 • Mazeret sınav hakkı sadece sınav tarihinde covid tanısı konmuş ve izolasyon sürecinde olan öğrencilere tanınacaktır.
 • Bu tarihler en erken 27.01.2022 ve en geç 11.02.2022 tarih aralığını kapsar.
 • Öğrencinin bu durumunu resmi bir sağlık kurumundan alınmış bir belge ile kanıtlaması gerekmektedir.
 • Bu durumda olan öğrenciler olursa sınav 15.02.2022 tarihinde yapılacaktır.
 • Mazeret sınavı ile ilgili duyuru ayrıca yapılacaktır.

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. Istanbul Arel University
School of Foreign Languages
English Preparatory School Mid-Term Proficiency Exam Guidelines
 ( Important reminder: This exam is not for newly registered foreign students. Information about that exam will be announced on the website later.)

 • The exam will be held on Thursday, 03.02.2022 as a written and oral exam. Students who score above 70 points in this exam will be exempted. Students who score below 70 points will continue to the 2nd semester preparatory school.
 • The exam starts at 11:00 and ends at 14:40.
 • The exam will be completed in 4 sessions.
  • 11.00-11.40: Reading / 30 points
  • 12.00-12.40: Use of English / 20 points
  • 13.00-13.40: Writing (Essay) / 30 points
  • 14.00-14.40: Speaking  / 20 points
 • The exam will be held face-to-face  at the  ‘Tepekent’ campus.
 • 2 instructors will serve as supervisors during the exam.
 • The Speaking session will be in the form of a question-answer session of approximately 10 minutes with an ‘Instructor’. B2 level speaking skill will be sought in this question and answer part.
 • ID control will be done before each session.
 • In any case of doubt or violation of the rules,the test will be cancelled by the group supervisor.
 • In any case of cheating or any problem during the ID control…etc. the test will be cancelled and the management will take action about the student according to the disciplinary regulations.
 • In case of violation of any of the rules or in case of doubt, the exam may be canceled.
 • Students who are studying at a prep class optionally do not need to take the exam.

Make-Up Exam

 • Students who have been diagnosed with covid will take the make-up exam.
 • These dates include between 27.01.2022 and 11.02.2022.
 • Students have to prove this situation with a document taken from a healthcare organization.
 • The make-up exam will be held on 15.02.2022
 • Announcement for the exam will be made later.

School of Foreign Languages