fbpx

8. Türkçe Muafiyet Sınavı Duyurusu Hakkında

8. Türkçe Muafiyet Sınavı Duyurusu Hakkında

24.11.2021

8. Türkçe Muafiyet Sınavı Duyurusu Hakkında

Muafiyet sınavının ilk oturumu, 25.11.2021 Perşembe günü saat 13:30’da sözlü sınav olarak yapılacaktır. Bu sınavdan başarılı olan öğrenciler, 25.11.2021 Perşembe günü saat 14:00’da yapılacak olan yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır.

Sözlü sınavdan başarısız olan (25 üzerinden en az 15 alamayan) öğrenciler, yazılı sınava katılamazlar ve hazırlık okurlar. Öğrencilerin hazırlıktan muaf olmaları için toplam dört beceriden, toplam 70 puan (Master ve phD için 80 puan) almaları gerekmektedir. Öğrenciler; dinleme, konuşma, okuma ve yazma sınavlarının herhangi birinden 25 puan üzerinden, 15’ten az puan almaları durumunda hazırlık okurlar.

Sınavlar yüzyüze olacaktır. Yüzyüze sınavlar hakkında öğrencilere WhatsApp grupları aracılığıyla detaylı bilgiler verilecektir.
Her grubun bir ‘Grup Sorumlusu ve Grup Gözetmeni’ olacaktır.

Her grup için sınavdan 1 hafta önce WhatsApp grubu oluşturulacak ve yönlendirmeler bu grup üzerinden yapılacaktır.
Cep telefonu numarası eksik olan öğrenciler gruplarında belirtilen e-mail adresine (mehmetaltinova@arel.edu.tr) ‘cep telefonu bilgilerini’ yollayacaktır.

Her iki sınav başlamadan önce kimlik kontrolü yapılacaktır.

Konuşma sınavında aday bir öğretim elemanı ile karşılıklı 10 (on) dakikalık soru-cevap seansı şeklinde olacaktır. Bu soru cevap kısmında B2 seviyesi konuşma becerisi aranacaktır.

Kuralların herhangi birinin ihlali ya da şüpheli olması durumunda sınav, Grup Sorumlusu tarafından iptal edilebilir.

Kopya çekilmesi, kopyaya teşebbüs edilmesi, sınava öğrencinin kendisi yerine başkasının girmesi vb. durumlarda ilgili öğrencinin sınavı iptal edilir ve ‘Disiplin Yönergesi’nin ilgili maddeleri gereği işlem yapılır.

İsteğe bağlı hazırlık okuyacak öğrencilerin sınava girmelerine gerek yoktur.

Sınava katılmak için evrakın doldurulması ve imzalanıp mehmetaltinova@arel.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Sınav evrakına ulaşmak için tıklayınız.

Okula girişlerde 2 doz aşı olup üzerinden 14 gün geçme şartı ya da son 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR testi sonucu aranmaktadır. Okula girişlerde güvenlik görevlisine HES kodu gösterilmelidir.

Sorularınızı mehmetaltinova@arel.edu.tr adresine sorabilirsiniz.

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü
Türkçe Hazırlık Koordinatörlüğü