fbpx
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Programa Ölçütleri

Sağlık Yönetimi

AKADEMİK

FAKÜLTELER

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

PÖÇ1: Sağlık Yönetimi ve İşletme alanında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiyi tanımlar.
PÖÇ 2: Sağlık Yönetimi ve İşletme alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
PÖÇ 3 :Sağlık Yönetimi alanına ilişkin yeni uygulamalarda karşılaşılabileceği olası problemleri öngörür ve önleyici çözüm önerileri hazırlar.
PÖÇ 4 :Sağlık ve İşletme Yönetimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanır.
PÖÇ 5 :Oluşturduğu iyileştirme ve çözüm önerilerini çalıştığı kurumlara ve başkalarına aktarır.
PÖÇ 6 :Sağlık Yönetimi alanındaki uygulamalar için gerekli olan modern teknik uygulamaları ve araçları seçebilir, bilgi teknolojilerini etkin şekilde kullanır ve sonuçları yorumlar.
PÖÇ 7 :Yeni bir sağlık hizmet kuruluşunu planlar ve kurar.
PÖÇ 8 :Mesleki aktivite ve uygulamalarını etkin ve güvenli şekilde belgeler/doğru ve etkili kayıt tutar.
PÖÇ 9 :Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
PÖÇ 10: Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
PÖÇ 11 :Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.
PÖÇ 12 :Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır.
PÖÇ 13 :Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
PÖÇ 14 :Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
PÖÇ 15 :Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
PÖÇ 16 :Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
PÖÇ 17: Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
PÖÇ 18 :Bir yabancı dili (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
PÖÇ 19 :Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı’nın İleri Düzeyi’nde tanımlanan bilgisayar kullanma yetkinliğine dayalı olarak alanının gerektirdiği ölçüde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
PÖÇ 20 :Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
PÖÇ 21 :Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
PÖÇ 22 :Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.
PÖÇ 23 :Bir sağlık kuruluşunu yönetir, alanı ile ilgili mevzuat bilgisi ve uygulama becerisine sahiptir.

Bölüm Hakkında

İstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler