fbpx

Akademik Personel İşleri

ÜNİVERSİTE

İDARİ BİRİMLER
 • Bölümlerin norm kadrolarını takip etmek, kadro eksikliği durumunda yönetime bilgi vermek, ilan çalışmalarını yapmak ve gelen başvuruları ilgili akademik birimlere iletmek,
 • Üniversitenin ihtiyaç duyduğu öğretim elemanlarının ilanını hazırlamak ve Resmi Gazetede yayınlatmak,
 • Akademik personel işe giriş işlemlerinde atama kararnamesine kadar olan süreci yürütmek,
 • Profesör ve Doçent atama işlemlerini takip etmek,
 • Akademik atama işlemlerindeki jüri sürecini takip etmek,
 • Yabancı uyruklu öğretim üyesi/elemanı ve araştırma görevlisi atama süreçlerini yürütmek,
 • Rektör, Dekan, Yüksekokul ve Enstitü Müdürlerinin atanma sürelerini takip ederek yenilenmelerini sağlamak,
 • Akademik personelin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13/b-4 maddesine göre görevlendirilmelerini yapmak.
 • 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31’inci maddesi uyarınca; emekli, serbest ve bir başka kurumda çalışanların Üniversitemizde ders saati ücretli olarak görevlendirmeleri,
 • 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 40’ıncı maddesi (a) ve (d) fıkraları uyarınca; Üniversitemizde ve diğer üniversitelerde verilen dersler için görevlendirmeler,
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 89’uncu maddesi uyarınca; Üniversitemizde ve Üniversite dışında verilen dersler için görevlendirmeler,
 • 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 40’ıncı maddesi (b) fıkrası uyarınca; Üniversitemizde veya diğer Üniversitelerde görevlendirmesi işlemlerinin takibi,
 • Akademik personel bilgilerinin Yükseköğretim bilgi sisteminde (YÖKSİS) güncel olarak yürütülmesini sağlamak
 • Öğretim elemanlarının disiplin işlemlerini YÖKSİS sistemine işlemek,
 • Lisansüstü programlardaki akademik personellerin (nisap dağılımları) yeterliliklerinin takibini sağlamak,
 • Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanlarının Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonuçlarının takibi ve Üniversitemiz Web sayfasında yayınlanmasını sağlamak,
 • Akademik personelin hizmet ve çalışma belgesi taleplerine ilişkin süreçleri yürütmek,
 • ÜAK Doçentliğe başvuracak öğretim üyelerine yönlendirme ve doçentlik yönetmelik değişiklikleri hakkında bilgilendirme yapmak,