fbpx

Amaç ve Hedefler

AKADEMİK

FAKÜLTELER
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Amaçlar

Biyomedikal Mühendisliği bölümünün temel amacı, öğrencilere sağlık bilimleri ve mühendislik prensiplerini bütünleştiren bir eğitim sunarak, biyomedikal teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi ve uygulanması konularında uzman profesyoneller yetiştirmektir. Bölüm, öğrencilere güçlü bir teknik altyapı ve multidisipliner bir yaklaşım kazandırarak, tıp alanında yenilikçi çözümler üretebilecekleri bir ortam sağlamayı hedefler. Bu çerçevede, öğrencilerin araştırma ve uygulama becerilerini geliştirmelerini teşvik eder, etik değerlere uygun biyomedikal projelerde deneyim kazanmalarını sağlar ve mezunlarını sektördeki değişen ihtiyaçlara uyum sağlayabilecekleri bir şekilde yetiştirir. Biyomedikal Mühendisliği bölümü, öğrencilerini toplum sağlığına katkıda bulunabilecekleri, yenilikçi projeler geliştirebilecekleri ve küresel sağlık sorunlarına çözüm odaklı liderler olarak yetiştirmeyi amaçlar.

 

Hedefler

Biyomedikal Mühendisliği bölümünün temel hedefleri, öğrencilere biyomedikal mühendisliği alanında güçlü bir teorik ve pratik bilgi sağlamak; biyomedikal teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi ve uygulanmasında uzmanlık kazandırmak; öğrencilere araştırma ve laboratuvar deneyimleriyle pratik beceriler kazandırmak; etik değerlere ve sürdürülebilirliğe duyarlı bir yaklaşım benimsetmek; öğrencilere, biyomedikal mühendisliği alanındaki güncel gelişmeleri takip edebilecekleri ve katkıda bulunabilecekleri bir bilinç kazandırmaktır. Ayrıca, öğrencilere iletişim, liderlik ve ekip çalışması becerileri kazandırarak, mezunlarını sektörde başarılı kariyerlere yönlendirmeyi ve toplumun sağlık sorunlarına etkili çözümler sunabilecekleri birer uzman olarak yetiştirmeyi amaçlar. Bu hedefler doğrultusunda, bölüm sürekli olarak müfredatını günceller, endüstri işbirlikleri kurar ve öğrencilerine çeşitli staj ve projelerle gerçek dünya deneyimleri sunarak mezuniyet sonrası başarılarını destekler.

 

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler