fbpx

Ara Dönem Türkçe Muafiyet Sınavı Hakkında

Ara Dönem Türkçe Muafiyet Sınavı Hakkında

10.01.2022

Yabancı Diller Yüksekokulu
2021-2022 Eğitim Öğretim Dönemi
Ara Dönem Muafiyet Sınavı

Muafiyet sınavının ilk oturumu 26.01.2022 Çarşamba günü saat 10:00’da sözlü sınav olarak yapılacaktır. Bu sınavdan başarılı olan öğrenciler, öğleden sonra yapılacak olan yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Sözlü sınavdan başarısız olan (25 üzerinden en az 15 alamayan) öğrenciler yazılı sınava katılamazlar ve hazırlık okurlar.

Öğrenciler, hazırlıktan muaf olmaları için toplam dört beceriden toplam 70 puan almalıdır. Dinleme, konuşma, okuma ve yazmadan herhangi birinde 25 üzerinden 15’ten az puan almaları durumunda hazırlık okurlar.

Sınav 2 (iki) seansta tamamlanacaktır.

Her grubun bir ‘GRUP SORUMLUSU’ ve GRUP GÖZETMENİ’ olacaktır. Grup sorumlusu ve grup gözetmeni ile konuşmak kesinlikle yasaktır.

Her grup için sınavdan 1 hafta önce ‘whatsapp’ grubu oluşturulacak ve yönlendirmeler bu grup üzerinden yapılacaktır.

Ekte yer alan sınav başvuru formunun 21.01.2022 tarihine kadar aliorhan@arel.edu.tr adresine iletmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak olan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Yazılı sınav geçme notu ön lisans ve lisans seviyelerinde eğitim görecekler için 70; yüksek lisans ve doktora seviyesi için 80’dir. Bu puanların altında alan öğrenciler sınavda başarısız sayılırlar. Bu öğrenciler 1 yıl hazırlık okuyacaktır/okumaya devam edecektir. Konuşma sınavından 15 ve üzeri puan alan öğrenciler, 26.01.2022 saat 14:00’da yapılacak yazılı sınavına girmeye hak kazanırlar. Sınavlardan herhangi birine katılmayan öğrenciler hazırlık sınavından muaf olamazlar.

Konuşma sınavı öğretim görevlileri ile karşılıklı 10 (on) dakikalık soru-cevap seansı seklinde olacaktır. Bu soru cevap kısmında ön lisans ve lisans öğrencilerinde B2; yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile Tıp Fakültesi öğrencileri için C1 seviyesi konuşma becerisi aranacaktır.

Yazılı sınavı ile ilgili ayrıntılı duyuru konuşma sınavı sonrası yapılacaktır.

Her iki sınav başlamadan önce kimlik/pasaport kontrolü̈ yapılacaktır.

Sınav boyunca cihaz kullanımı (cep telefonu, tablet, akıllı saatler, her türlü kulaklık…vb.) yasaktır, sınavdan önce öğrenciler sözü edilen türdeki cihazları sınav gözetmenine vermek zorundadır.

Sınav boyunca ekran önünden ayrılmak yasaktır.

Kuralların herhangi birinin ihlali ya da şüpheli bir durumda sınav Grup Sorumlusu tarafından iptal edilebilir. Kopya çekilmesi, teşebbüs edilmesi, sınava öğrenci yerine başkasının girmesi…vb. durumlarda ilgili öğrencinin sınavı iptal edilir ve ‘Disiplin Yönergesi’ ilgili maddeleri gereği işlem yapılır.

İsteğe bağlı hazırlık okuyacak öğrencilerin sınava girmelerine gerek yoktur.

Pandemi sebebiyle sınav tarihlerinde değişiklik olabilir böyle bir durum olması durumunda sınava girecek öğrencilere öncesinde bilgi verilecektir.

Sınav sonuçları üniversitenin duyuru sayfasında bir hafta içerisinde ilan edilecektir.

Sınava girenler yukarıdaki kuralları kabul etmiş sayılır. 09.01.2022

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü
Türkçe Hazırlık Koordinatörlüğü