fbpx

Belge Yönetim Sistemi ve Arşiv Hizmetleri Müdürlüğü

ÜNİVERSİTE

İDARİ BİRİMLER

Üniversitemize bağlı tüm akademik ve idari birimlerde belgelerin ve harici belge türlerinin (form,karar,protokol vb.) doğru ve sistematik olarak üretilmesini, alınmasını, iletilmesini, korunmasını, izlenmesini, denetlenmesi ve arşivleme işlemlerinin yapılmasını,  Kurum/birim  arşivi çalışmalarının uyum içerisinde yürütülmesi için politika ve stratejilerin oluşturulmasını,Belge yönetimi ve arşiv sisteminin kurulmasını , Uygulamalara ilişkin yönetmelik, yönerge, esas, kılavuz vb. işlem prosedürlerinin geliştirilmesini ve birimlere bu doğrultuda kılavuzluk edilmesini sağlar.