fbpx

ArelNet Kullanım Politikası

ÜNİVERSİTE

İDARİ BİRİMLER

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
ArelNet Kullanım Politikası

Bu sözleşme “ULAKNET Kullanım Politikasına” ve “T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Bilgisayar,Ağ ve Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi” ne uygun olarak hazırlanmıştır.

 

T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Yerel Alan Ağı (ArelNet), T.C. İstanbul Arel Üniversitesi dahilinde bölüm, birim, bina ve kampus düzeyinde bilişim kaynaklarını bir ağ yapısı ile birbirine bağlayan ve internet erişimini sağlayan ağa verilen isimdir. ArelNet, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu’nun (Tübitak) bir enstitüsü olan ULAKBİM tarafından, Tübitak yönetmeliklerine uygun olarak işletilen “ULAKNET” üzerinden servis verir.

 

ArelNet, İstanbul Arel Üniversitesi öğrencilerine, öğretim üyelerine ve çalışanlarına hizmet vermektedir. Bu hizmetin kullanım önceliği akademik eğitim amaçlı araştırma ve geliştirme faaliyetler içindir. Ağ güvenliğinin sağlanması ve daha etkin kullanımı için tüm kullanıcıların aşağıda belirtilen kurallara uymaları gerekmektedir.

 

ArelNet Kullanım Kuralları

 

 • T.C. İstanbul Arel Üniversitesi ArelNet Ağ’ı sadece eğitim, bilimsel araştırma, teknik gelişme, teknoloji transferi, bilimsel, teknik ve kültürel bilginin yayılması gibi profesyonel amaçlar için tasarlanmıştır.
 • Ağ üzerindeki bilgi nakil ve erişimi, ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak sağlanmaktadır.
 • ArelNet, ticari olan veya olmayan, ücret karşılığı ya da ücretsiz, yetki verilmemiş herhangi bir üçüncü kişi veya kuruluşun erişimi sağlanamaz.
 • ArelNet teknik olanaklarını ve insan kaynaklarını, yeterli düzeyde, sürekli bir güvenlik düzeyi sağlamak ve kendi kuruluşları üzerinden herhangi bir şekilde izinsiz olarak ağa girilmesini önlemek için kullanmaktadır.
 • T.C. İstanbul Arel Üniversitesi ArelNet ağını kullanan bölüm veya birimler bu kaynakların kullanımı ile ilgili sorumluluğu üstlenmiş sayılırlar. Kullanıcıların yarattığı giriş ve çıkış trafiğinden sorumludurlar. Bu konuda sorun yaşandığında T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığından gelen uyarıları değerlendirip, aykırı ve istenmeyen trafiği yaratan kullanıcıyı (personel veya öğrenci) uyarılmalıdır.
 • Bölüm veya birimler; T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığının kurduğu kablolama sistemi, ağ erişim cihazları ve diğer teçhizat üzerinde yazılım veya donanım düzeyinde değişiklikler yapmamalı, ihtiyaç durumunda T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile irtibata geçerek gerekli değişiklikler karşılıklı bilgilendirme ve onay sonucunda yapılmalıdır.
 • ArelNet ağında p2p(peer to peer) protokolünü kullanan bütün yazılımların kullanımı yasaktır.(KaZaA, iMesh, eDonkey2000, Gnutella, Napster, Aimster, Madster, FastTrack, Audiogalaxy, MFTP, eMule, Overnet, NeoModus, Direct Connect, Acquisition,BearShare, Gnucleus , GTKGnutella,LimeWire, Mactella, Morpheus, Phex, Qtella,Shareaza, XoLoX, OpenNap, WinMX, DC++, BitTorrent vs..)
 • ArelNet ağını kullanarak kütlesel eposta gönderilmesi (mass mailing, mail bombing, spam) ve üçüncü şahısların göndermesine olanak sağlanması yasaktır.
 • ArelNet Ağında servis veren (web hosting servisi, eposta servisi vb.) sunucu nitelikli bilgisayar bulundurulması yasaktır.
 • Üniversite ağ kaynaklarının üniversite dışından kullanılmasına sebep olabilecek ya da üniversite dışındaki kişi ya da bilgisayarların kendilerini üniversite içindeymis gibi tanıtmalarını sağlayacak her tür faaliyet (proxy, relay, IP sharer, NAT vb.) yasaktır.
 • Ağ güvenliğini tehdit edici faaliyetlerde bulunmak (DoS saldırısı, portnetwork taraması vb.) yasaktır.
 • ArelNet Ağında Kablolu/Kablosuz ağ kaynaklarının şahsi kazanç ve kar amacı ile kullanılması yasaktır.
 • Arelnet Ağında bölüm, departman, fakülte bazında band genişliği uygulaması yapılmaktadır. Birimlere tahsis edilen band genişliği aşılamaz ve aşılmaya teşebbüs edilemez.
 • Arelnet Ağında Her bilgisayar için bir IP numarası tahsis edilmiştir ve MAC adresi ile eşleştirilmiştir. Bu IP numarasının ve/veya ağ arabiriminin donanım adresinin (MAC address) değiştirilmesi yasaktır. Değişikliğin zorunlu olduğu durumlarda (yeni bilgisayar alımı, ethernet kartının arızalanması vb.) değişiklik yapılmadan önce mutlaka Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’ndan onay alınması gereklidir.
 • Arelnet Ağında veya ağını kullanarak 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;
  1. İntihara yönlendirme (madde 84),
  2. Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra),
  3. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190),
  4. Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194),
  5. Müstehcenlik (madde 226),
  6. Fuhuş (madde 227),
  7. Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama

 

Maddelerini ihlal eden bütün web sitelerine veya servislere erişim yasaktır.

 

Uygulama ve Ceza

 

 • T.C. İstanbul Üniversitesi Bilişim Kaynaklarının Kullanımı ile ilgili konularda Bilişim Kaynaklarını Kullanıma Sunan Birimler ve Bilgi İşlem Dairesi, Kullanıcı İlkelerine, TÜBİTAK ULAKBİM kullanım politikasına ve 5651 sayılı kanun kapsamında belirtilen diğer politika ve prosedürlerde yer alan esaslara uyulmayan tüm durumlarda şu yaptırımlarda bulunurlar: Kullanıcı sözlü ve yazılı olarak uyarılır, kullanıcıya tahsis edilmiş kaynaklar süreli veya süresiz olarak kullanımından alınır, soruşturma ve diğer yasal süreçler başlatılır ve sonuçları uygulanır.
 • Uygulanacak yaptırımların düzeyi veya sırası ArelNet Kullanım Yönergesi belirtilen esaslara uyulmayan durumların tekrarına, verilen zararın büyüklüğüne ve Bilişim Kaynakları bütününde yaratılan olumsuz etkiye bağlı olarak belirlenir.