fbpx

E-posta Kullanım Politikası

ÜNİVERSİTE

İDARİ BİRİMLER

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Elektronik Posta Kullanım Politikası

Üniversitemize ait elektronik posta hizmetini kullanan tüm personel için bu yönerge kapsamında uyulması gereken kurallar aşağıda belirtilmiştir. Üniversitemiz akademik ve idari personelinin bu hükümlere titizlikle uymaları elektronik posta hizmetinin yürütülmesi açısından önem taşımaktadır.

 

1. Amaç

T.C. İstanbul Arel Üniversitesi, akademik, idari personel ve öğrenci elektronik posta hizmet kullanım yönergesi oluşturmak ve kullanım ilkelerini belirlemek.

 

2 . E-Posta Servisi Kullanım Esasları

Madde 1 – T.C. İstanbul Arel Üniversitesi E-Posta hesapları tüm akademik personel ve idari personel için [adsoyad]@arel.edu.tr, T.C. İstanbul Arel Üniversitesi tüm öğrencileri için [adısoyadıkayıtyılı]@istanbularel.edu.tr şeklinde açılır.

 

Madde 2 – T.C. İstanbul Arel Üniversitesinde ;

 

  • Akademik Personele 50 GB
  • İdari Personele 50 GB
  • Tüm Ögrencilere 50 GB kullanım kotası verilir.

 

Kullanım kotaları aşıldığında kullanıcı e-posta gönderemez veya alamaz.

 

Madde 3 – Kullanıcı, hizmet hakkının sadece kendisine ait olduğunu, bu hakkın kullanımına ilişkin özel ve gizli şifresini ve kullanıcı adını ve/veya kodunu başkasına kullandırmayacağını ve devretmeyeceğini, başkası tarafından öğrenilme şüphesi dahi olsa derhal değiştireceğini, aksi takdirde yapılan tüm işlemlerin sorumluluğunun kendine ait olacağını, kendisi kullanmadığı iddiasında bulunmayacağını kabul eder.

 

Madde 4 – Kullanıcı, İnternet erişimi sırasında sistemde dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade ve yazıların kendisine ait olduğunu, T.C. İstanbul Arel Üniversitesi’nin ve T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul eder.

 

Madde 5 – Kullanıcı, İnternet ortamındaki haber gruplarında, sohbet ortamlarında; göndereceği elektronik posta mesajlarında hakaret, pornografi ve diğer yasadışı, toplum ahlak ve anlayışına aykırı herhangi bir amaç güden toplu tanıtım, postalama ve benzeri aktivitelerde bulunamaz.

 

Madde 6 – Kullanıcı @arel.edu.tr ve @istanbularel.edu.tr uzantılı e-posta hesapları ile eğlence, yasa dışı, hacking, pornografi, illegal vb. içerik barındıran servislere üye olamaz.

 

Madde 7 – Kullanıcılar kendi kullanıcı hesaplarında barındırdıkları içeriklerden ve gerçekleştirilen tüm elektronik posta işlemlerinden sorumludur.

 

Madde 8 – T.C. İstanbul Arel Üniversitesi akademik ve idari personelinin, kurum kimliği altında sürdürülen tüm faaliyetler için kuruma ait elektronik posta adresine sahip olması ve ilgili yazışmalar için @arel.edu.tr uzantılı e-posta hesabını kullanması gerekir.

 

Madde 9 – Kullanıcı, hesabında ve/veya sitesinde hukuki açıdan suç teşkil edecek materyal ve belgelere yer veremez. Kamu ve ticari servisler ile şahsi hesap sahiplerine zarar verici uygulamalar kullanamaz.

 

Madde 10 – Kullanıcı, hesabında ve/veya sitesinde Hack / Crack temelli belgeleri eğitim amacı dışında bulunduramaz ve yayınlayamaz. Başka bir sistemin posta sunucusunu veya başka bir kullanıcının posta hesabını ilgili kişinin açık izni olmadan mesaj gönderme amacıyla kullanamaz.

 

Madde 11 – Kullanıcıların tüm elektronik posta hesaplarında; tanınmayan elektronik postaların açılması, eklentilerinde bulunan dosya veya programların indirilip çalıştırılması kaynaklı oluşabilecek güvenlik sorunlarının sorumluluğu kullanıcıya aittir.

 

Madde 12 – Kullanıcı şifresi sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı ilk kullanımdan itibaren dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamıyla kullanıcının sorumluluğundadır. Şifre en az 8 karakter olmalıdır, 12345678 gibi sıralı sayılar, kişinin veya yakınlarının ismi gibi herkes tarafından bilinen bilgiler olmamalıdır. Yeni parola oluştururken içerisinde EN AZ 1 SAYI, 1 KÜÇÜK HARF, 1 BÜYÜK HARF VE 1 NOKTALAMA İŞARETİ olması zorunludur. Şifre kullanımından doğacak problemlerden yükümlü tutulamaz.

 

Madde 13 – Kullanıcı, hesabında ve/veya sitesinde kamu kurum veya kuruluşları ile gerçek/tüzel kişiler hakkında karalama ve benzeri yayın yapamaz, yapılması için özendirici olamaz. İftira mahiyetinde, gerçek dışı, sıkıntı ve rahatsızlık verici, gereksiz korku yaratacak materyalin üretim ve dağıtımını yapamaz.

 

Madde 14 – Kullanıcı, hesabında ve/veya sitesinde ticari reklamlara ve üyelik ile sağlanan yerli / yabancı destekleyici (sponsor) reklamlarına, bağlarına yer veremez. Ticari reklamlar ve haber duyuruları gibi istenmeyen mesajlar gönderemez.

 

Madde 15 – Kullanıcı hesabı;

 

  • T.C. yasalarının belirlediği yasadışı kullanımlarda,
  • T.C. İstanbul Arel Üniversitesi tarafından belirlenen kullanım politikalarına uyulmadığı durumlarda,
  • Kullanıcı hesapları için belirlenen sınırların aşıldığı durumlarda,
  • T.C. İstanbul Arel Üniversitesi bilişim kaynaklarının akademik amaçlı çalışmaları engelleyici biçimde akademik amaçlı olmayan, ticari ve yasadışı amaçlı kullanıldığı durumlarda,
  • Kişilere ait kullanıcı hesaplarının farklı kişiler tarafından kullanımının belirlendiği durumlarda,
  • Sunucu sistemler üzerinde tanımlı diğer kullanıcıların şifrelerini bulmaya çalışmak, dosyalarına müdahale etmek, değiştirmek vb. girişimlerin tespit edildiği durumlarda,
  • Sistem doğruluğunun, bütünlüğünün, güvenliğinin ve servis devamlılığının engellendiği durumlarda, kullanıcıya haber verilmeksizin T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Bilgi işlem Daire Başkanlığı tarafından geçici olarak kapatılabilir. Kullanıcı hesabının kalıcı olarak kapatılacağı durumlarda kullanıcılar önceden bilgilendirilir.

 

Madde 16 – T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Bilgi işlem Daire Başkanlığı uzun süre kullanılmayan hesapları kapatma hakkına sahiptir. 6 ay süreyle kullanılmayan hesaplar kapatılabilir ve ilgili kullanıcının dosyaları silinebilir.

 

Madde 17 – T.C. İstanbul Arel Üniversitesi elektronik posta kaynakları; “zincir elektronik postalar”, reklam, aldatma, karalama gibi istenmeyen mesajlar (SPAM) göndermek için kullanılamaz.

 

Madde 18 – Kullanıcılar, elektronik posta hesabını ticari, siyasi, dini, etnik ve kâr amaçlı olarak kullanamaz. Bilimsel, akademik ve idari iş süreçlerine uygun toplu duyurular ise T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Bilgi işlem Daire Başkanlığı’nın iznine tabidir.

 

Madde 19 – Tüm elektronik posta içerikleri ve eklentileri açılmadan önce zararlı kodlara ve virüslere karşı taramadan geçirilmelidir.

 

Madde 20 – T.C. İstanbul Arel Üniversitesi ile ilgili kritik verileri içeren bilgiler elektronik posta, internet dosya paylaşım siteleri, paylaşım yazılımları ile gönderilemez.

 

Madde 21 – T.C. İstanbul Arel Üniversitesi, kullanıcının elektronik posta sisteminde gerçekleştirdiği aktivitelerle ilgili bilgiyi adli makamlarca talep edilmesi durumunda yargıyla kullanıcının izni olmadan paylaşma hakkını saklı tutar.

 

Madde 22 – T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Bilgi işlem Daire Başkanlığı’nın izni ve bilgisi olamadan kurum e-posta hesapları dış bir mail sunucuya ya da servise yönlendirilemez.

 

Madde 23 – E-posta hesap sahipleri, postalarının ve adres defterlerinin yedeklenmesi konusunda 1. derecede sorumludurlar. T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Bilgi işlem Daire Başkanlığı’nın e-posta ara yüzünde sunduğu “Yedek Alma” modülünü kullanarak şahsi postalarının yedeğini bilgisayarlarına alabilirler. Aynı zamanda oluşturdukları adres defteri ve bağlantı bilgilerinin yedeklerini de ara yüz vasıtasıyla alabilirler.

 

Madde 24 – E-posta hesap sahipleri, posta hesaplarının şifrelerini unuttukları ya da kaybettikleri zaman T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Bilgi işlem Daire Başkanlığı’na şahsen müracaat etmeleri ve “E-posta Başvuru Formu” nu doldurmaları gerekmektedir. Telefon, SMS, e-posta gibi iletişim araçlarıyla şifre bilgisi verilmemektedir.