fbpx

Kullanıcı Şifre Politikası

ÜNİVERSİTE

İDARİ BİRİMLER

GENEL BAKIŞ

 

Şifreler bilgisayar güvenliğinin en önemli unsurlarıdır. Kullanıcı hesaplarının korunmasında ilk sırada yer alan güvenlik önlemidir. Kötü seçilmiş bir şifre bütün kurumsal ağı etkileyebilecek sonuçlar doğurabilir. Bunun gibi bir durumla karşılaşmamak için kurumsal ağa dahil olan bütün çalışanlar, kendisini ve kurumunu korumak için aşağıdaki önlemleri almakla sorumludurlar.

 

AMAÇ

Bu politikanın amacı güçlü şifre oluşturma, bu şifreyi koruma ve değişim aralıkları için bir standart oluşturmaktır.

 

KAPSAM

Bu politika Arel Üniversitesi kurumsal iletişim ağını kullanan bütün çalışanlarını kapsamaktadır.

 

POLİTİKA

Oluşturulacak şifreler:

 

  • En az  8, en fazla 14  karakter uzunluğunda olmalıdır,
  • En az 1 büyük harf, 1 küçük harf , 1 rakam ve 1 özel karakter
    (örneğin, !@#$%^&*()_+|~-= \ `{}[]:”; í <>?,./)  içermelidir,
  • Kolay tahmin edilebilir olmamalıdır,
  • Mutkala son kullanılan 3 şifreden farklı olmalıdır,
  • Yılda en az 2 defa (6 ayda bir) değiştirilmelidir.

 

UYGULAMA

Bu politikanın uygulanmasından Bilgi Teknolojileri Ofisi sorumludur.