fbpx

Öğrenci Evleri İnternet Kullanım Politikası

ÜNİVERSİTE

İDARİ BİRİMLER

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Öğrenci Evleri İnternet Kullanım Politikası

Bu sözleşme ULAKNET Kullanım Politikasına, T.C. İstanbul Arel Üniversitesi “Bilgisayar, Ağ ve Bilişim Kaynakları Kullanım Politikası” ve “ArelNet Kullanım Politikası” ne uygun olarak hazırlanmıştır.

 

ArelNet;T.C. İstanbul Arel Üniversitesi öğrencilerinin akademik çalışmalarını yapabilmeleri için yurt odalarından kendi bilgisayarları ile üniversite bilgisayar ağına bağlanmalarına olanak veren bir hizmet vermektedir.

 

Öğrenci Yurt Sözleşmesi; Haberleşmeyi engellemek veya denetlemek için değil, ArelNet hizmetinin kesintisiz devam etmesi ve bütün kullanıcıların güvenliğinin sağlanabilmesi için hazırlanmıştır. Bu sebeple; ArelNet’in daha etkin ve verimli kullanılabilmesi için T.C. İstanbul Arel Üniversitesi yurtlarında kalan tüm öğrencilerin aşağıda belirtilen ağ kullanım ve güvenlik politikalarına uymaları gerekmektedir

 

Kurallar :

 

 1. ArelNet ağı hiçbir şekilde ticari, siyasi, genel ahlak kurallarına aykırı reklam, duyuru, propaganda (Spam iletiler) ve bunlar gibi içeriği olan veri, mesaj transferi amacıyla kullanılmamalıdır.
 2. Başka bir kullanıcının posta adresini, o kullanıcının açık izni olmadan mesaj gönderme amacıyla kullanılmamalıdır.
 3. Ağ üzerinde herhangi bir DHCP, PROXY, DNS, NAT v.b. gibi servisler verilmemelidir.
 4. Kullanıcı ağ kaynağına veya servisine saldırı amaçlı (DOS saldırısı, port/network taraması, paket dinleme v.b. uygulamalar ile) zarar verecek girişimlerde bulunmamalıdır.
 5. ArelNet ağında p2p(peer to peer) protokolünü kullanan bütün yazılımların kullanımı yasaktır.(KaZaA, iMesh, eDonkey2000, Gnutella, Napster, Aimster, Madster, FastTrack, Audiogalaxy, MFTP, eMule, Overnet, NeoModus, Direct Connect, Acquisition,BearShare, Gnucleus , GTKGnutella,LimeWire, Mactella, Morpheus, Phex, Qtella,Shareaza, XoLoX, OpenNap, WinMX, DC++, BitTorrent vs..)
 6. Telif hakları yasasına aykırı olarak dosya transferi, kopyalanması ve dağıtımı yapılmamalıdır.
 7. Kullanıcılar ArelNet hizmetinin verilmesini sağlayan donanıma (Acces point, Repeater,Switch vb.) hiç bir şekilde müdahale edemez, ayarlarını değiştiremezler.
 8. Arelnet Ağında Her bilgisayar için bir IP numarası tahsis edilmiştir ve MAC adresi ile eşleştirilmiştir. Bu IP numarasının ve/veya ağ arabiriminin donanım adresinin (MAC address) değiştirilmesi yasaktır. Değişikliğin zorunlu olduğu durumlarda (yeni bilgisayar alımı, wireless kartının arızalanması vb.) değişiklik yapıldıktan sonra Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na bildirilmesi gerekir. Aksi taktirde internet ve ağ erişimi sağlanamaz.
 9. Arelnet Ağında veya ağını kullanarak 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;
  1. İntihara yönlendirme (madde 84),
  2. Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra),
  3. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190),
  4. Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194),
  5. Müstehcenlik (madde 226),
  6. Fuhuş (madde 227),
  7. Kumar oynanması için yer ve imkân sağlamaMaddelerini ihlal eden bütün web sitelerine veya servislere erişim yasaktır.
 10. Kullanıcılar ağa bağlantı yaptıkları cihazdan ve bu cihazlarla yapılan her türlü kural dışı işlemlerden sorumludur. Bu kaynakların üçüncü kişilere kullandırılması durumunda ortaya çıkabilecek her türlü kural dışı hareketlerden birinci derecede sorumludur.

 11. T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sadece internet bağlantısından sorumludur. Bilgisayarın problemleri (bozuk ağ kartı, bozuk işletim sistemi v.b) kullanıcının sorumluluğu altındadır.

 12. T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Öğrenci Yurtları Ağında internet erişiminde band genişliği kısıtlaması uygulanmaktadır. Kullanıcılar kendilerine tahsis edilen band genişliğini aşamaz ve aşmaya teşebbüs edemez.

 13. Kullanıcılar ağa bağlantı yaptıkları cihazdan ve bu cihazlarla yapılan her türlü kural dışı işlemlerden sorumludur. Bu kaynakların üçüncü kişilere kullandırılması durumunda ortaya çıkabilecek her türlü kural dışı hareketlerden birinci derecede sorumludur.

 14. Kullanıcı adına kayıtlı bilgisayar bulunan her öğrenci, üniversite tarafından kendisine tahsis edilen kaynakların (ağ bağlantısı, kullanıcı kodu, IP-MAC adresi ikilisi) kullanımından, güvenliğinden ve bu kaynakların bilinçli ya da bilinçsiz olarak üçüncü kişilere kullandırılması durumunda ortaya çıkabilecek yasaklanmış faaliyetlerden birinci derecede sorumludur.

 15. T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Öğrenci Yurtları İnternet Ağında band genişliğini olumsuz yönde etkileyen ve zararlı içerik barındıran uygulamaların ve servislerin kullanımı yasaktır. Bu kullanımlardan doğacak zararlarda birinci derecede kullanıcı sorumludur.

 16. Villa Yurtlardaki/Öğrenci Evlerindeki tüm telekomünikasyon hizmetleri (telefon ve veri hizmetleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) yalnızca İstanbul Arel Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (ABID) aracılığıyla sağlanır. Villa Yurtlar/Öğrenci Evleri sakinleri, Oda kiralama ücretinin bir parçası olarak, oda başına her bir kişi için bir adet veri portu verilir; Villa Yurtlar/Öğrenci Evleri sakinleri, kendi bilgisayarlarını temin etmelidir. Dosya veya ağ sunucusu faaliyetleri yasaktır.

 17. ABID; öğrenci odalarındaki portlara bağlanan tüm dahili telekomünikasyon kablolarını, port veya kablo hasarlarının kasıtlı olmadığı veya portlara, hatlara ve teçhizata müdahaleden kaynaklanmadığı durumlarda ücretsiz onaracaktır. Bu tür bir hasar durumunda, ABID onarımı gerçekleştirecek ve onarım masraflarını sorumlu kişi veya kişilerden talep edecektir.

 18. Mevcut kablo sistemlerine yapılan ilaveler, değişiklikler ve izinsiz bağlantılar yasaktır ve masrafları öğrenciye ait olmak üzere sistemden kaldırılacaktır; bu tür sistemler elektrik, telefon, veri ve radyo/televizyon sinyal bağlantısı ve dağıtım sistemlerini içerir. Villa Yurtlar/Öğrenci Evleri sakinlerinin, uydu antenleri de dahil olmak üzere ek bağlantı veya dağıtım sistemleri kurması yasaktır. Bu türden herhangi bir izinsiz bağlantı, masrafları kullanıcının hesabına olacak şekilde sistemden kaldırılacaktır. Elektrik sağlamak veya telefon ve veri aktarım cihazlarını bağlamak için sadece odada bulunan girişler ve prizler kullanılabilir. Üniversiteye/özel bir ağa ya da üniversiteden/özel bir ağdan veri göndermek amacıyla izinsiz kablosuz erişim noktalarının kullanılması yasaktır. Villa Yurtlar/Öğrenci Evleri bölgesinin herhangi bir yerine kamera veya kayıt cihazı yerleştirilemez.

 

Uygulama ve Ceza

 

T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Bilişim Kaynaklarının Kullanımı ile ilgili bütün kullanıcılar “TÜBİTAK ULAKBİM Kullanım Politikası” na “Öğrenci Yurtları İnternet Kullanım Politikası” ne ve 5651 sayılı kanun kapsamında belirtilen diğer politika ve prosedürlerde yer alan esaslara uyulmalıdır. Aksi tüm durumlarda T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı şu yaptırımlarda bulunur.

Kullanıcı sözlü ve yazılı olarak uyarılır, kullanıcıya tahsis edilmiş kaynaklar süreli veya süresiz olarak kullanımından alınır veya kısıtlanır, soruşturma ve diğer yasal süreçler başlatılır ve sonuçları uygulanır.

 

Uygulanacak yaptırımların düzeyi veya sırası Öğrenci Yurtları İnternet Kullanım Politikası belirtilen esaslara uyulmayan durumların tekrarına, verilen zararın büyüklüğüne ve Bilişim Kaynakları bütününde yaratılan olumsuz etkiye bağlı olarak belirlenir.