fbpx

Bilimsel Araştırma Proje (BAP) Başvuruları Hk.

Bilimsel Araştırma Proje (BAP) Başvuruları Hk.

20.11.2019

Değerli Akademisyenler;

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) 2019 başvuruları, Standart Araştırma Projesi (SAP) türü için 18 Kasım-31 Aralık 2019 tarihleri arasında alınacaktır.

BAP başvuruları AREL Teknoloji Transfer Ofisi (ArelTTO) tarafından alınmakta ve BAP Komisyonu’na değerlendirilmek üzere sunulmaktadır. Bu projelere ait Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları (FSMH) başvuruları ArelTTO tarafından yürütülmektedir.

BAP’a proje önerisi sunmak isteyen siz değerli Öğretim Üyeleri;

  • Başvurularınızı üniversitemiz web sitesinde yer alan BAP Uygulama Yönergesinde belirtilen koşullara uygun olarak gerçekleştirebilirsiniz.
  • BAP başvuru formları için ArelTTO (tto@arel.edu.tr veya bap@arel.edu.tr) ile iletişime geçebilirsiniz.
  • Başvurularınızı bağlı olduğunuz akademik birim onayları ile birlikte ArelTTO’ya fiziki evraklar ile teslim edebilirsiniz (Dijital kopyalar için: tto@arel.edu.tr).
  • Projeler, gelen başvuruları müteakip BAP Komisyonu gündemine dahil edilecektir.
  • Başvurusu yapılan projelerde, proje konusunun ulusal ve/veya uluslararası hibe program başvuru koşullarına uygun olma şartı aranacak, başvurular bu doğrultuda ve bütçeleri dahilinde değerlendirilecektir.
  • Yönergede yer alan değerlendirme ölçütleri doğrultusunda projeler değerlendirilerek, sonuçlar başvuru sahibine bildirilecektir.

 

Bilgilerinize saygıyla duyurulur.

AREL Teknoloji Transfer Ofisi