fbpx

Bütçe Müdürlüğü

ÜNİVERSİTE

İDARİ BİRİMLER
İstanbul Arel Üniversitesi’nin gelir, gider ve yatırım bütçelerinin hazırlanması, dengeli ve etkili bir şekilde uygulanması, kaynakların en uygun kullanımla bütün paydaşlara, sürdürülebilir verimli sonuçlar yaratmasının sağlanması, saydam ve hesap verilebilir bir mali kontrolün oluşturulması için Bütçe Birimince yapılacak, izlenecek ve yıllık olarak sonuçlandırılacak bütçe faaliyetlerine ilişkin ilke, iş, işlem ve süreçleri belirlemek ve bütçe hedefleri ile uygulamada gerçekleşen fiili sonuçları karşılaştırarak uygulamanın belirlenen esaslar çerçevesinde gerçekleştirildiğinin güvencesini sağlayarak Genel Sekreterliğe, Rektörlüğe ve Mütevelli Heyet Başkanlığına karar aşamalarında yardımcı olmak, üniversitenin tüm yerleşkelerinde kaynakların en etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlayacak, sistem çapında politika ve prosedürlerin oluşturulmasına yardımcı olmaktır.