fbpx

Bütünleme Sınavları İle İlgili Önemli Duyuru / Important Announcement on Make-up Exams

Bütünleme Sınavları İle İlgili Önemli Duyuru / Important Announcement on Make-up Exams

08.02.2022

Bütünleme Sınavları İle İlgili Önemli Duyuru

Sevgili Öğrencilerimiz,
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan gelen 07.02.2022 tarihli yazı ile “Küresel salgında ülkemizde yaşanan normalleşme süreci ile birlikte 2021-2022 eğitim öğretim yılı itibariyle yüz yüze eğitime geçildiği ve sınavların yüz yüze yapılmasına engel hususların bulunmadığı, uygulamada birlik sağlama açısından örgün öğretim programlarında ara, dönem sonu ve bütünleme sınavlarının yüz yüze düzenlenmesi, il özelinde sınavların belirlenmiş olan takvimde yüz yüze yapılmasına engel herhangi bir durum olması halinde söz konusu sınavların çevrimiçi yapılması yoluna gidilmeyip ertelenmek suretiyle ileri bir tarihte yüz yüze yapılması” uygun görülmüştür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın yukarıda belirtilen yazısı gereğince; 9-10-11-12 ve 13 Şubat 2022 tarihlerinde yapılması planlanan bütünleme sınavlarından, ödev teslimi haricinde yazılı sınav ve test şeklinde çevrimiçi (online) olarak yapılacak sınavların ertelenme zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için ertelenen çevrimiçi (online) bütünleme sınavlarının 28 Şubat 2022 – 4 Mart 2022 tarihleri arasında planlanarak yüz yüze yapılmasına ve 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılı akademik takviminin yeniden düzenlenmesine karar verilmiştir.

Ertelen sınavların sınav takvimi ve yeniden düzenlenen akademik takvim ileri tarihte duyurulacaktır.

Important Announcement on Make-up Exams

With the letter dated 07.02.2022 from the Council of Higher Education, it has been stated that “With the normalization process experienced in our country in the global epidemic, face-to-face education has been started as of the 2021-2022 academic year and there are no obstacles to face-to-face exams. In order to ensure unity in practice, mid-term, final and make-up exams are going to be held face-to-face in formal education. In the event that there is any obstacle for the province-specific exams to be held face-to-face in the determined calendar, the given exams are going to be face-to face at a later date by postponing instead of holding online.”

In accordance with the above-mentioned letter of the Council of Higher Education, it has been decided that among the make-up exams planned to be held on 9-10-11-12 and 13 February 2022, it has become obligatory to postpone the online exams in the form of written exams and tests except for homework submission. It has been decided that the postponed online make-up exams are going to be held face-to-face between February 28, 2022 and March 4, 2022 in order to prevent our students from experiencing victimization, and the academic calendar of the 2021-2022 Academic Year Spring will be rearranged.

The exam schedule of the postponed exams and the revised academic calendar will be announced at a later date.