fbpx

DİL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 3. TÜRKÇE MUAFİYET SINAVI HK. TÜRKÇE

DİL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 3. TÜRKÇE MUAFİYET SINAVI HK. TÜRKÇE

19.09.2022

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

DİL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

3. TÜRKÇE MUAFİYET SINAVI HK.

TÜRKÇE

Muafiyet sınavının ilk oturumu 22.09.2022 Pazartesi günü saat 10:00’da Sefaköy Kampüsü Amfi 3 (230. Sınıf)’ta yazılı sınav olarak yapılacak, bu sınavdan başarılı olan öğrenciler, öğleden sonra yapılacak olan sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

Öğrenciler, hazırlıktan muaf olmaları için toplam dört beceriden toplam 70 puan almalıdır. Dinleme, konuşma, okuma ve yazmadan herhangi birinde 25 üzerinden 15’ten az puan almaları durumunda hazırlık okurlar.

Doğrudan hazırlık okumak isteyen öğrencilerin sınava girmelerine gerek yoktur.

 

Sınav 4 (dört) seansta tamamlanacaktır.

 

Her grubun bir ‘GRUP SORUMLUSU’ ve GRUP GÖZETMENİ’ olacaktır. Grup sorumlusu ve grup gözetmeni ile konuşmak kesinlikle yasaktır.

 

Yazılı sınav geçme notu ön lisans ve lisans seviyelerinde eğitim görecekler için 70; yüksek lisans ve doktora seviyesi için 80’dir. Bu puanların altında alan öğrenciler sınavda başarısız sayılırlar. Bu öğrenciler 1 yıl hazırlık okuyacaktır/okumaya devam edecekti. Sınavlardan herhangi birine katılmayan öğrenciler hazırlık sınavından muaf olamazlar.

 

Konuşma sınavı öğretim görevlileri ile karşılıklı 10 (on) dakikalık soru-cevap seansı seklinde olacaktır. Bu soru cevap kısmında ön lisans ve lisans öğrencilerinde B2; yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile Tıp Fakültesi öğrencileri için C1 seviyesi konuşma becerisi aranacaktır.

 

Konuşma sınavı ile ilgili ayrıntılı duyuru yazılı sınav sonrası yapılacaktır.

 

Her iki sınav başlamadan önce kimlik/pasaport kontrolü̈ yapılacaktır. Kimlik ve pasaportu olmayan öğrenciler kesinlikle sınava giremeyecektir.

 

Sınav boyunca cihaz kullanımı (cep telefonu, tablet, akıllı saatler, her türlü kulaklık..vb.) yasaktır, sınavdan önce öğrenciler sözü edilen türdeki cihazları sınav gözetmenine vermek zorundadır.

 

Sınav boyunca salondan ayrılmak kesinlikle yasaktır.

Kuralların herhangi birinin ihlali ya da şüpheli bir durumda sınav Grup Sorumlusu tarafından iptal edilebilir. Kopya çekilmesi, teşebbüs edilmesi, sınava öğrenci yerine başkasının girmesi..vb. durumlarda ilgili öğrencinin sınavı iptal edilir ve ‘Disiplin Yönergesi’ ilgili maddeleri gereği işlem yapılır.

 

Notlandırmada yazma sınavının %25’i, Dil bilgisi sınavının %25, Okuma sınavının %25, dinleme sınavı ve konuşma sınavının toplamının %25’i şeklinde olacaktır.

 

Sınav boşluk doldurma, doğru yanlış, uzun ve kısa cevaplı sorular, sıralama soruları şeklinde düzenlenecektir.  Sınav sonuçları üniversitenin duyuru sayfasında bir hafta içerisinde ilan edilecektir

Sınav, Türkçe becerinizi ölçme üzerine olduğundan katılımcının sayısına göre uzun sürebilmektedir.

Sorularınız için mehmetaltinova@arel.edu.tr ya da aliorhan@arel.edu.tr adresine mail gönderebilirsiniz.

Sınava girenler yukarıdaki kuralları kabul etmiş sayılır. 19.09.2022

 

Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi