fbpx

Diplomaside Değişim: Kuramlar, Kavramlar ve Uygulamalar

Diplomaside Değişim: Kuramlar, Kavramlar ve Uygulamalar

10.06.2020

Diplomaside Değişim: Kuramlar, Kavramlar ve Uygulamalar

Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Oktay BİNGÖL ile Dr. Öğr. Üyesi Selma ŞEKERCİOĞLU’nun editörlüğünü yaptığı, Diplomaside Değişim: Kuramlar, Kavramlar ve Uygulamalar kitabı yayımlandı.

Kitaba, 11 farklı üniversite ve Dışişleri Bakanlığı’nda çalışan 18 akademisyen ve 4 doktora öğrencisi katkı sağladı. İstanbul Arel Üniversitesi akademik personellerinden Doç. Dr. Fatma Aslı KELKİTLİ, Dr. Öğr. Üyesi Doğan Şafak POLAT, Dr. Öğr. Üyesi Ali Bilgin VARLIK, Arş. Gör. Doğuş SÖNMEZ ile doktora öğrencileri İsmail Hakkı Elçi, Mehmet Şahin ve Yunus Karaağaç da makaleleri ile projede yer aldı.

Diplomasi alanında yayımlanan en kapsamlı Türkçe kitaplardan biri olma iddiasını taşıyan ve dört ana kısımdan oluşan kitap diplomasiye tarihsel, hukuksal ve teorik bir perspektiften bakmakla birlikte diplomasideki değişimi ve yeni diplomasi türlerini de kapsamına dahil ederek hem bu kavramları Türkçeye kazandırmayı hem de diplomasiye dair bütünsel bir bakış açısı getirmeyi hedefliyor.