fbpx

Doktora Yeterlik Sınav Başvurusu Hk.

Doktora Yeterlik Sınav Başvurusu Hk.

23.05.2022

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Akademik Takvimine göre Doktora Yeterlik Sınav Başvuru tarihleri 23.05.2022-30.05.2022 tarihleri arasında olup, Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmenliğinin Yeterlik Sınavı ile ilgili maddeleri aşağıda paylaşılmıştır.

  • Öğrenciler yeterlik sınavına Ocak ve Haziran aylarında Enstitü Yönetim Kurulunun belirlediği tarihlerde girer.
  • Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.
  • Doktora yeterlik sınavı sırasıyla yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşama halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yazılı ve sözlü sınav süreleri birer saatten az, üçer saatten fazla olamaz. Ancak bu süreler ilgili anabilim dalı başkanlığının gerekçeli görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile uzatılabilir. Sınavın sözlü aşaması, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarına açıktır. Yazılı ve sözlü sınavlarının her birinden ayrı ayrı başarılı olmak için jüri üyelerinin verdiği notların ortalamasının 100 üzerinden en az 75 olması gerekir. Sınavın sözlü aşamasında başarısızlık halinde öğrenci, ikinci sınav hakkında sadece sözlü sınava girer.
  • Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir  

    Başvuru formu için tıklayınız***Başvuru formları ve ilgili evrakların Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğüne belirtilen günler içerisinde elden teslim edilmesi gerekmektedir. Online başvuru ve kargo ile evrak teslimi kabul edilmemektedir.