fbpx

Dr. Öğr. Üyesi Seçil Gürün Karatepe Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na Katıldı

Dr. Öğr. Üyesi Seçil Gürün Karatepe Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na Katıldı

26.07.2022
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu 8 Haziran 2022’de, TBMM Tören salonunda çalışan akademisyenlerin katılımı ile Kadın İstihdamının Arttırılması, Kadın Girişimciliğinin, Kooperatifçiliğinin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Çalıştayı düzenlemiştir. 

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Seçil Gürün Karatepe Komisyon tarafından davet edilerek bu çalıştaya katılmıştır. Kadın istihdamının sorunları ve çözüm yollarının görüşüldüğü çalıştayda önemli fikirler sunulmuş olup hayata geçirilmesi planlanan konular raporlanmıştır.