fbpx

Student Publications

ACADEMIC

FACULTIES
SCIENCE and LETTERS
  1. Akçam Harun, Almalı Vildan (2023). Tomris Uyar’ın Gecegezen Kızlar Öykülerine Masallar Bağlamında Metinlerarası Bir Bakış. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi (33), 500-511. Doi: 10.29000/rumelide.1285325

(Access Link: https://dergipark.org.tr/tr/pub/rumelide/issue/76922/1285325 )

 

 

  1. Çarlı Hatice, Garan Gökşen Bahanur (2023). Öz Türkçe Tartışmalarına Türkçe Dergisi Üzerinden Bakmak. Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi (10), 799-806. Doi: 10.51531/korkutataturkiyat.1246980

(Access Link: https://dergipark.org.tr/tr/pub/korkutataturkiyat/issue/76349/1246980 )

About the Department