fbpx

Erasmus+ Online Başvuru Sistemi ve Bilgilendirme Hk.

Erasmus+ Online Başvuru Sistemi ve Bilgilendirme Hk.

24.03.2022

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Online Başvuru Sistemi Açıldı. /Online Application for Esasmus+ Studies is Open

DUYURU

2021-1-TR01-KA131-HED-000003452 program dönemi kapsamında, 2022-2023 Akademik Yılı Güz ve Bahar dönemi Öğrenci Öğrenim Hareketliliğinden faydalanmak isteyen öğrencilerin aşağıda belirtilen başvuru ve İngilizce dil sınav (ya da eşdeğer) kriterlerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Başvuru Kriterleri:

1. Öğrenciler 23 Mart – 11 Nisan 2022 tarihleri arasında AREL’im üzerinden online başvurularını saat 16.00’a kadar tamamlamaları gerekir. Başvurusu bulunmayan öğrenci sınava giremeyecektir.

2. Ön lisans ve Lisans öğrencileri için 2.20/4.0, Yüksek Lisans ve Doktora için ise 2.50/4.0 ağırlıklı ders ortalamasına sahip olmak (henüz transkripti oluşmamış birinci sınıf öğrencileri için bir önceki eğitim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılacaktır).

3. Nihai başarı notu hesaplanırken ağırlıklı ders ortalaması %50, yabancı dil bilgisi %50 etki edecektir.

4. Yapılacak yabancı dil sınavına başvurduğu halde katılmamış ve seçildiği halde erasmus hareketliliğine katılmayan öğrenciler, bir sonraki erasmus hareketliliği başvurusunda “-10 puan” düşülecektir.

5. Üniversitemize kayıtlı, tam zamanlı tüm öğrenciler (örgün öğretim öğrencileri) başvurabilir. Hazırlık sınıfı ve uzaktan eğitim öğrencileri başvuramaz. Her bölüm için sıralama hakkaniyet ilkesi çerçevesinde ve bir önceki dönem kontenjanı baz alınarak belirlenecektir.

 İngilizce Dil Sınav Kriterleri:

1. İngilizce Dil Sınavı 13 Nisan 2022 Çarşamba günü saat 11-15 arası yüz yüze yazılı ve sözlü olarak Tepekent ve Cevizlibağ yerleşkelerinde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından üniversitemiz web sitemizde duyurulacaktır.

2. İngilizce Dil Sınavı üniversitemizin Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından hazırlanacaktır. Bu sınavın haricinde kabul edilecek dil sınavları ve puan koşulları aşağıdaki gibidir:

 YDS (en az 60 puan), YÖKDİL (en az 60 puan), TOEFL iBT (en az 80), IELTS (en az 6.5)

3. Dil Sınav notu 100 üzerinden değerlendirilmesi durumunda konuşma düzeyinin ağırlığı en fazla 25’tir ve toplam başarı notuna etkisi en fazla %12,5’tir.

 

———-

 

ANNOUNCEMENT

The students who would like to participate in the Erasmus+ Student Mobility for Studies for the 2022-2023 academic year should perform the following application and English language exam (or equivalent) process within the scope of the 2021-1-TR01-KA131-HED000003452 programme period.

Online Application Criteria:
1. Students must complete the online application form on ARELIM application between 23 March and 11 April 2022 until 16:00. Students who do not apply for the online application will not be able to take the exam.

2. To have min GPA 2.20 / 4.0 for associate degree or undergraduate and min GPA 2.50 / 4.0 for postgraduate students. (Graduation grade of the previous education level will be used for first year students who doesn’t have transcript).

3. The final Erasmus examination result is calculated by %50 English exam result and %50 GPA.

4. All fulltime students enrolled in our university can apply except form the preparatory class.

5. Students who did not participate in the foreign language exam although they applied and did not realize the Erasmus mobility although they were selected, will be deducted from “-10 points” in their next Erasmus mobility application.

6. All full-time students (formal education) registered at our university can apply. Students studying the preparatory class and distance education cannot apply.

English Language Exam Criteria:

1. The English Language Exam will be held onsite including grammar and speaking, on 13 April 2022 between 11:00 and 15:00 in Tepekent and Cevizlibağ Campus. School of Foreign Languages will announce the examination criteria on our university website.

2. The English Language Exam will be prepared by the School of Foreign Languages at our university. Apart from this exam, the following English tests are accepted:

YDS (minimum 60 points), YÖKDİL (minimum 60 points), TOEFL iBT (minimum 80), IELTS (minimum 6.5)