fbpx

Erasmus Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı

13.10.2023

2023-2024 Akademik Yılı Bahar dönemi Öğrenci Öğrenim Hareketliliğinden faydalanmak isteyen öğrencilerin aşağıda belirtilen başvuru ve İngilizce dil sınav (ya da eşdeğer) kriterlerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Başvuru Kriterleri:

1. Öğrenciler 02 Ekim 2023- 20 Ekim 2023 tarihleri arasında ARELim- uygulaması üzerinden çevrimiçi/online başvurularını saat 16.00’a kadar tamamlamaları gerekmektedir. Başvurusu bulunmayan öğrenci sınava kesinlikle giremeyecektir.
2. Ön lisans ve Lisans öğrencileri için 2.20/4.0, Yüksek Lisans ve Doktora için ise 2.50/4.0 ağırlıklı ders ortalamasına sahip olmak gerekmektedir.
3.Nihai başarı notu hesaplanırken ağırlıklı ders ortalaması %50, yabancı dil bilgisi %50 etki edecektir.
4.Yapılacak yabancı dil sınavına başvurduğu halde katılmamış ve seçildiği halde Erasmus hareketliliğine katılmayan öğrenciler, bir sonraki Erasmus hareketliliği başvurusunda “-10 puan” düşülecektir.
5. Üniversitemize kayıtlı, tam zamanlı tüm öğrenciler (örgün öğretim öğrencileri) başvurabilir. Hazırlık sınıfı ve uzaktan eğitim öğrencileri başvuramaz. Her bölüm için sıralama hakkaniyet ilkesi çerçevesinde ve bir önceki dönem kontenjanı baz alınarak belirlenecektir.

İngilizce Dil Sınav Kriterleri:

1.İngilizce Dil Sınavı 27 Ekim 2023 Cuma günü yazılı sınav gerçekleştirilecektir. Sözlü sınav ise 31 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. Sınav saati ileri bir tarihte duyurulacaktır. Sınavın takibini yapmak öğrencinin sorumluluğundadır. Sınav içeriği ile ilgili ayrıntılı bilgi için Yabancı Diller Yüksekokul Müdürlüğü ile iletişime geçebilirsiniz. Erasmus süreçleri hakkında ise Uluslararası Ofis-Erasmus ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğü (international@arel.edu.tr) ile iletişime geçebilirsiniz.
2. İngilizce Dil Sınavı üniversitemizin Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından hazırlanacaktır. Bu sınavın haricinde kabul edilecek dil sınavları ve puan koşulları aşağıdaki gibidir:
• YDS (en az 60 puan), YÖKDİL (en az 60 puan), TOEFL iBT (en az 80), IELTS (en az 6.5)

ERASMUS LANGUAGE PROFICIENCY EXAM

The students who wants to apply 2023-2024 Academic Year Student Exchange Spring Semester should have below stated criterias.

Online Application Criteria

1. Students must complete the online application form on AREL’im application between 02 October 2023 and 20 October 2023 until 16:00. Students who do not apply for the online application will not be able to take the exam.
2. If students get valid point, students invite for speaking exam.
3. To have min GPA 2.20 / 4.0 for associate degree or undergraduate and min GPA 2.50 / 4.0 for postgraduate students. (Graduation grade of the previous education level will be used for first year students who doesn’t have transcript).
4. The final Erasmus examination result is calculated by %50 English exam result and %50 GPA.
5. All fulltime students enrolled in our university can apply except form the preparatory class.
6. Students who did not participate in the foreign language exam although they applied and did not realize the Erasmus mobility although they were selected, will be deducted from “-10 points” in their next Erasmus mobility application.
7. All full-time students (formal education) registered at our university can apply. Students studying the preparatory class and distance education cannot apply.

English Language Exam Criteria:

1.The English Language Exam will be held, on 27 October 2023 as written exam. After that, oral exam will be held on 31 October 2023.
2. The English Language Exam will be prepared by the School of Foreign Languages at our university. For more information please contact with Erasmus Coordinatorship (international@arel.edu.tr) Apart from this exam, the following English tests are accepted:
YDS (minimum 60 points), YÖKDİL (minimum 60 points), TOEFL iBT (minimum 80), IELTS (minimum 6.5)