fbpx

Başvuru

ÜNİVERSİTE

KURULLAR ve KOMİSYONLAR
  • Etik kurulun görev alanındaki konular ve değerlendirilecek dosyalar rektör tarafından Etik Kurula havale edilir. Ayrıca, yönerge kapsamında, Etik Kurul Sekretaryası ve eş zamanlı Fakülte Dekanlık/Yüksekokul Müdürlükleri aracılığıyla Etik Kurula ferdi başvuru yapılabilir. Başvuranın kimlik bilgileri Etik Kurul üyeleri dışında gizli tutulur.
  • Başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmalıdır ve ıslak imzalı olarak teslim edilmelidir.
  • Katılımcılara yönelik hazırlanmış bilgilendirilmiş onam formları, başvuru formuna eklenmelidir.
  • Araştırmada kullanılması planlanan tüm anketler, ölçekler, mülakat soruları gibi belgeler başvuru formuna eklenmelidir.

Arel Duyurular