fbpx

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

AKADEMİK

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Yaşamımızda; bilişim, telekomünikasyon, otomasyon, enerji üretimi ve dağıtımı, sağlık ve otomotiv gibi sektörlerde kullanılan kimi sistemler ve bunların analog ve sayısal gerçekleştirilmesi elektrik ve elektronik bilgi ve teknolojilerine dayanmaktadır. Öte yandan, elektrik ve elektronik bilgi ve teknolojileri son yıllarda çok büyük bir büyüme ve gelişme göstermiştir. Bu büyüme ve gelişme, elektrik ve elektroniğin güncel uygulama alanlarında yüksek düzeyde bilgi ile donatılmış insan kaynağı talebini artırmıştır.

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın amacı, Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında uluslararası düzeyde rekabet edebilen, toplumun sorunlarına yaratıcı çözümler üretebilen, evrensel değerlere duyarlı ve meslek ahlakını özümsemiş, uluslararası düzeyde araştırma yapabilen ve bu nitelikteki lisansüstü programları hedefleyen insan gücünün yetişmesi için eğitim vermek ve bu alanlarda ulusal ve uluslararası toplumun ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojileri üretmek ve yaymaktır.

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans programının diğer bir amacı da, çağdaş yaşamın teknolojik gereksinimlerinin karşılanmasında büyük katkılar sağlayan Elektrik-Elektronik Mühendisliği’ne, gelişmeleri izleyebilen, uluslararası düzeyde bilgi ve beceri ile donatılmış insan kaynağı sağlamak ve kendisini sürekli geliştirebilen, toplumun sorunlarına çözümler üretebilen, evrensel değerlere duyarlı ve etik değerlere saygılı, yaratıcı, girişimci ve öncülük özelliklerine sahip mezunlar yetiştirmektir.

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Program’ında Haberleşme, Elektrik Makineleri, Güç Elektroniği, Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Kontrol ve Otomasyon, Güç Sistemleri, Enerji Verimliliği, Sinyal İşleme, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Ağları, Bilgisayar Donanımı, Yazılım Mühendisliği bilim dallarını içerecek ve bu dallardan seçilmiş zorunlu ve seçmeli dersler bulunmaktadır.

 

Bilgi Formu

Online Başvuru Formu

Enstitü Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler