fbpx

İnşaat Mühendisliği

AKADEMİK

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

İnşaat Mühendisliği Doktora programı, lisans ve yüksek lisans eğitimlerini başarıyla tamamlamış İnşaat Mühendislerine, üst düzey eğitim-öğretim ve araştırma imkânları sunmaktadır. Bu programının amacı, öğrencilere bağımsız araştırma yapabilme, bilimsel konuları derin ve geniş bir bakış açısı ile kavrayabilme kapasitesine sahip, verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek ulusal ve uluslararası alanlarda etkin bir şekilde yaptığı özgün çalışmayı duyurabilmesine olanak sağlaması hedeflemektedir. Ayrıca doktora öğrencisine bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

 

İnşaat Mühendisliği Doktora Programı, öğrencilere yapı mühendisliği, deprem mühendisliği, geoteknik, proje ve inşaat yönetimi, hidrolik, yapı malzemesi ile ilgili konularda derinlik ve genişlik kazandırmayı, daha önce çözülmemiş karmaşık mühendislik problemlerine uygun çözümler bulmayı, özgün bilimsel araştırma yapma becerisine sahip, iyi donanımlı mühendisler yetiştirmek ve bu sayede onları günlük mühendislik problemlerinin rutin uygulamaları olmayan ulusal ve uluslararası projelerde araştırma yapmak ve çalışmak için gerekli bilgi ve becerilerle donatmak gibi kazanımlar sağlayan bir programdır.

Bilgi Formu

Online Başvuru Formu

Enstitü Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler