fbpx

Kentsel Sistemler Mühendisliği

AKADEMİK

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Kentsel Sistemler Mühendisliği, kentsel altyapılarla ilgilenen bir bilim dalıdır. Kentsel Sistemler Mühendisliği, sokak ve caddelerin, kaldırımların, su taşıma ağlarının, kanalizasyon sistemlerinin, sokak aydınlatmalarının, kentsel katı atık yönetiminin, park ve bahçelerin, bisiklet yollarının ve benzeri tüm kentsel yapılanmaların belirlenmesi, tasarımı, inşası ve bakımını kapsamaktadır ve aynı zamanda su kaynaklarının yönetilmesi, katı ve sıvı atık yönetimi, ulaşım çözümleri, sokak ve park gibi halka açık alanların bakımı ve aydınlatılması, yerel elektrik ve telekomünikasyon servislerinin dağılımı gibi alanlarda şehrin altyapı sorunlarıyla ilgilenir.

 

Kentsel Sistemler Mühendisliği temel olarak İnşaat Mühendisliği, Su Kaynakları Mühendisliği ve Ulaşım Mühendisliği elemanlarını barındırmaktadır. Kentsel Sistemler Mühendisliği her ne kadar İnşaat Mühendisliği özel alanlarıyla örtüşüyor gibi görünse de asıl olarak kentlerdeki ağ ve sistemlerin ve altyapılarının koordinasyonu üzerine odaklanmıştır.

 

Kentsel Sistemler Mühendisliği Yüksek Lisans Programının amacı, dört yıllık ilgili lisans bölümlerinden mezun olmuş bireylere kent ve ulaştırma sistemleri hakkında üst düzey bilgi ve uzmanlık kazandırmaktır. Bu program, kariyerini geliştirmek isteyen bireylere ulaştırma ve planlama sistemlerine yönelik olarak ülkemiz koşullarına uygun yaratıcı ve yenilikçi fikirler sunarak ve aldıkları görevlerde etkinliklerini arttırarak yardımcı olur. Program genel mühendislik ve planlama konularındaki problemleri çok disiplinli yaklaşımlar dahilinde çözebilmek için gerekli olan bilgileri de içinde barındırır.

 

Bu programa katılanlar, kamu ve özel kuruluşlarda yönetici ve planlamacı pozisyonlarının gerektirdiği organizasyon, planlama, karar alma ve yönetim yetkinliklerini kazanır. Kentsel Sistemler Mühendisliği Yüksek Lisans programında, şehir problemleri ve çözümlerine yönelik disiplinler arası bir eğitim verilecektir. Çevresel, mimari, kültürel yaklaşımlar ile şehircilik yaklaşımını bir araya getirmeyi ve bu bakış açısından yeni çözümler sunmak ve şehrin tüm dinamiklerini ele alarak, özellikle günümüzde büyük şehirlerimizde büyük bir problem haline gelmiş olan ulaştırmaya yeni yaklaşımlar ve çözümler sunulacaktır.

 

Kentsel Sistemler Mühendisliği Yüksek Lisans Programı öğrencilere sistematik düşünme ve mühendislik prensipleri ve teknolojisini, Kent Plancılığı yaklaşımını, kentte yaşamayı etkileyen çevresel faktörleri analiz etme becerisini ve kenti bir bütün olarak algılayıp sorunlara pratik çözüm üretme yetisini kazandıracaktır.

 

Kentsel Sistemler Mühendisliği Yüksek Lisans Programı multidisipliner olup; inşaat mühendisliğin yan dalı şeklinde ifade edilmekle birlikte, Şehircilik, Şehir ve Bölge Planlama, Çevre Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı gibi mimarlık ve mühendisliğin birçok alanını kapsamaktadır.

 

Kentsel Sistemler Yüksek Lisans Programında;

 

 • Ulaştırma
 • Kentsel Planlama ve Tasarım
 • Su Temini ve Atık Suların Uzaklaştırılması
 • Su ve Atık Su Arıtma
 • Katı Atıkların Bertarafı
 • Çevre Koruma ve Kontrol
 • Yeşil Kentsel Donatılar
 • Yapı Mühendisliği (Yapı Stokunun Değerlendirilmesi)
 • Doğalgaz Şebekeleri
 • Elektrik Dağıtım Şebekeleri
 • Zayıf Akım Sistemleri
 • Elektronik Denetim Sistemleri
 • Enerji Yönetimi (Yalıtım)

 

Alanlarında seçmeli dersler ve tezler desteği ile Yüksek Lisans (Tezli / Teziz) eğitimini verilmektedir.

 

Bilgi Formu

Online Başvuru Formu

Enstitü Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler