fbpx

Makine Mühendisliği

AKADEMİK

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Teknolojik ve bilimsel gelişmelerin çok hızlı olduğu günümüzde lisans mezuniyeti sonrası eğitim sürecinin devam etmesi gerektiği açıktır. Sözü edilen amaçlarla yola çıkan Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Programı katılımcılara bu yönde destek olacak ve belki de bugüne kadar önemini fark edemedikleri kavramlar ve teknikler konusunda bilgilendirerek değişik bir bakış açısı kazanmalarını sağlayacaktır.

 

Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, kendi alanında bilgi, teknik ve becerileri birleştiren, çevre, kalite ve etik değerleri de dikkate alan ve organizasyonların hedeflenen amaçlara ulaşabilmesi için insan, makine, para, zaman, bilgi ve enerji kaynaklı sistemlerin tasarlanmasını, üretilmesini, yönetilmesini ve sürekli iyileştirilmesini hedefleyen ve bu yöntemleri öğretmeyi amaçlayan bir eğitim programıdır.

 

Bu program ile Makine Mühendisliği alanında teknolojik gelişimleri takip eden bu gelişmeleri analiz ederek mevcut sistemlere uyarlayabilen Makine Mühendisleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Mezunların bir yandan araştırmacı kimliği ile sanayide, teknoloji enstitülerinde veya diğer araştırma merkezlerinde AR-GE uzmanı olarak istihdam edilmeleri, diğer yandan doktora programlarıyla birlikte kaliteli öğretim üyesi olarak yetişmesi hedeflenmektedir.

 

Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Programı’nda İmalat Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Enerji ve Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Tasarım ve Konstrüksiyon ve Mekatronik bilim dallarını içeren ve bu dallardan seçilmiş zorunlu ve seçmeli dersler bulunmaktadır.

 

Bilgi Formu

Online Başvuru Formu

Enstitü Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler