fbpx

Mimarlık

AKADEMİK

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Mimarlık alanındaki farklı bakış açılarını irdeleyebilmek; problemler karşısında çeşitli alternatif çözümler üretebilmek ve bunun eğitimini vermek;  beşeri bilimler, sosyal bilimler ve doğa bilimlerinin arakesitlerinden yola çıkarak disiplinlerarası araştırmalar önermek ve yürütmek; doğrudan ya da dolaylı bir biçimde mimarlık araştırmalarında kuram ile uygulama arasındaki etkileşimi vurgulamak; birbirinden farklı araştırma, yaklaşım ve yöntemleri, metot ve teknikleri kullanabilmeyi öğretmek, Mimarlık Lisansüstü programlarının temel hedeflerini oluşturmaktadır.

 

Programda amaç; mimarlıkta tasarım, kuram/eleştiri ve uygulama konusunda farklı yaklaşımların, stratejilerin, modellerin geliştirilmesi; mekansal deneyim, çevresel anlam, kent belleği, imge, kimlik, estetik, etik gibi konuların güncel dinamikler çerçevesinde yeniden düşünülmesi; insan çevre ilişkilerinde disiplinlerarası yapının sorgulanması; mekansal ilişkilerin kent, kültür, politika, ekonomi, vb. bağlamlarında gözetilerek eleştirel bir biçimde değerlendirilebilmesidir.

 

Farklı disiplinlerle ilişkisi içinde mimarlığın anlaşılabilmesi ve yorumlanması; mimari tasarım eğitimine ve mimari tasarım bilgisinin üretimine ilişkin yeni tasarım stratejilerinin geliştirilmesidir. Bütün bunlarla birlikte programda edinilen deneyimin kurama/bilgiye ve kuramsal bilginin, uygulamaya dönük olarak geliştirilebilmesi hedeflenmektedir.

 

Mimarlık Doktora Programında;

 

  • Mimari Tasarım
  • Yapı Teknolojileri
  • Şehircilik
  • Restorasyon
  • Mimarlık Tarihi

 

Dr.Öğr.Üyesi Z.Banu YAVUZ PELVAN
Anabilim Dalı Başkanı

Bilgi Formu

Online Başvuru Formu

Enstitü Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler