fbpx

Mühendislik Yönetimi

AKADEMİK

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Mühendislik Yönetimi, mühendislik ve uygulamalı bilimlerin kullanıldığı faaliyetlerin yönetimidir. Mühendislik Yönetimi mevcut ve gelecek teknolojilerle ilgili stratejik ve operasyonel kararlar verme durumundaki mühendislere yöneliktir.

 

Mühendislik Yönetimi verimlilik, kaliteyi ve küresel anlamda rekabet gücünü artırmak, teknolojik düzeyi korumak, yeni iş alanları oluşturmak içindir. Mühendislik Yönetimi Endüstri Mühendisliği ve Sosyal Bilimler arasında yer alan bir disiplindir.

 

İstanbul Arel Üniversitesi’nde ki Mühendislik Yönetimi yüksek lisans programı, Endüstri Mühendisliği ve İşletme alanlarındaki bilgi, teknik ve becerilerin birleştirilmesi ile oluşturulmuş, çevre, kalite ve etik değerleri de dikkate alan ve organizasyonların hedeflenen amaçlara ulaşabilmesi için insan, makine, para, zaman, bilgi ve enerji kaynaklı sistemlerin tasarlanması, üretilmesi, yönetilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli yaklaşımları ve yöntemleri öğretmeyi amaçlayan bir eğitim programıdır.

 

Aynı zamanda Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans programımız, mühendislik ve fen bilimleri alanlarında lisans sahibi olan bireylere mühendislik projelerini verimli ve etkin şekilde yönetecek ve liderlik edebilecek beceri ve bilgileri kazandırmaktır. Bu program kendi kariyerlerini geliştirmek isteyen mühendislere, temel mühendislik yönetimi konularında bilgi vererek yardımcı olur.

 

Program, genel yönetim problemleri yanında, mühendislik ve teknoloji konularındaki problemleri sayısal yöntemler ile çözebilmek için gerekli özel bilgileri de içinde barındırır. Bu programa katılanlar, işletmelerde yönetici pozisyonlarının gerektirdiği liderlik, planlama, organize etme ve karar alma yetkinliklerini kazanır.

 

Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programında;

 

  • Matematiksel Modelleme ve Yöneylem Araştırmaları
  • Lojistik
  • Yönetim Bilişim Sistemleri
  • İmalat Mühendisliği

 

Bilim dallarında alanlarında Yüksek Lisans (Tezli / Teziz) eğitimini verilmektedir.

 

Bilgi Formu

Online Başvuru Formu

Enstitü Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler