fbpx

Dekanın Mesajı

AKADEMİK

FAKÜLTELER
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Fen-Edebiyat Fakültesi, sosyal bilimler ile fen bilimlerinin aynı yapı içinde faaliyet göstermesine imkân tanıyan, böylece bütün temel bilimlerde öğretimin yanı sıra bilimsel faaliyetlerin de daha kolay ve daha başarılı olarak sürdürülmesinin amaçlandığı bir fakültedir.

 

İstanbul Arel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi de bu amaç doğrultusunda kurulmuştur. Fakülte bünyesinde, seçkin bilim kadrosuyla lisans ve lisansüstü düzeyde olmak üzere, nitelikli bir öğretim gerçekleştirilmektedir. Fakültemiz vizyonu, aklı ve bilimi ön planda tutan akademik ve toplumsal çalışmalarla, kültürel, sosyal, sanatsal ve sportif etkinliklerle kendisini geliştiren ve yenileyen, bilgi ve teknoloji toplumu olma yolunda gelişmelere ve yeniliklere açık öğretim elemanları ile öğrencilerimizi bir araya getirmektir.

 

Misyonumuz ise Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda, ülkemizin temel değerleri ve stratejik hedeflerine uygun eğitim ve öğretim sunmak, evrensel düşünebilen ve tüm dünyada geçerliliği olan bilgi ve beceriler ile donatılmış bireyler yetiştirmek, ülkemizde ve dünyada uygulama alanı bulabilen bilgi ve teknoloji üretmek, fakültemizin mensubu olan öğrenci ve öğretim elemanlarının, toplumun sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimine katkıda bulunan faaliyetlerde bulunmaktır.

 

Fakültemizde sosyal bilimlerin teşkil ettiği bölümler; Türk Dili ve Edebiyatı, Psikoloji, Mütercim Tercümanlık ve Sosyoloji bölümleridir.

 

Fen bilimleri kapsamında yer alan bölümler ise Matematik – Bilgisayar, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümleridir.
Bu bölümlerin bütününde ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikte bilim insanlarının yetişmesi için yoğun bir çalışma yürütülmektedir. Öğretim üyeleri öğrencilerle yakından ilgilenmekte ve onlara her bakımdan rehberlik etmektedir.

 

Öğrenciler, gerekli başarıyı gösterdikleri ve istedikleri takdirde, çift ana dal veya yan dal programlarını tercih ederek öğrenimlerini iki ayrı bölümde sürdürebilmektedir. Ayrıca, her öğrenci lisans öğreniminden sonra tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarıyla öğrenimini sürdürme imkânına sahiptir.

 

Fakültemizin Türk Dili ve Edebiyatı, Psikoloji ve Sosyoloji bölümlerinde İngilizce hazırlık öğrenimi isteğe bağlı; Matematik – Bilgisayar ile Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerinde ise İngilizce dil yeterlik sınavında başarısız olan öğrenciler bir yıl süreli Hazırlık sınıfına alınır. Bu süre sonunda başarılı olan öğrenciler kayıtlı oldukları programların birinci sınıfına başlar.

 

Tüm öğrencilerimizin kendi alanlarında başarılı olmaları, uluslararası literatürü takip edebilmeleri ve uluslararası arenada rekabet edebilmeleri için lisans öğreniminin altı yarıyılında İngilizce, İleri İngilizce ve Mesleki İngilizce olmak üzere dil dersleri verilmektedir. Bunun yanında öğrencilerimiz, Avrupada birçok üniversite ile yapılan Erasmus öğrenci hareketliliği programları ile uluslararası eğitim deneyimine sahip olabilmektedir. Öğrencilerimizin Erasmus değişim programından rahatlıkla faydalanabilmeleri için bütün bölümlerimizin ders programında yer alan tüm derslerin Avrupa Birliği Not Transfer Sistemine (ECTS) eşdeğerliliği gerçekleştirilmiştir.

 

İşverenler ve lisansüstü programlar tarafından aranan nitelikler olan eleştirel düşünceye sahip, analiz edebilen, iletişim kurabilen, bağımsız çalışabilen yetkinliklere sahip, entelektüel ve dünya vatandaşı olma hedefi doğrultusunda birlikte yürümek için tüm öğrencilerimizi fakültemize bekliyoruz.
Sevgiler

 

Prof. Dr. Yusuf AVCI
Fen – Edebiyat Fakültesi  Dekanı

 

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler