fbpx
Fen-Edebiyat Fakültesi

Misyon & Vizyon

AKADEMİK

FAKÜLTELER
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Misyon
Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda, ülkemizin temel değerleri ve stratejik hedeflerine uygun eğitim ve öğretim sunmak, evrensel düşünebilen ve tüm dünyada geçerliliği olan bilgi ve beceriler ile donatılmış bireyler yetiştirmek, ülkemizde ve dünyada uygulama alanı bulabilen bilgi ve teknoloji üretmek, fakültemizin mensubu olan öğrenci ve öğretim elemanlarının, toplumun sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimine katkıda bulunan faaliyetlerde bulunmaktır.

 

Vizyon
Aklı ve bilimi ön planda tutan akademik ve toplumsal çalışmalarla, kültürel, sosyal, sanatsal ve sportif etkinliklerle kendisini geliştiren ve yenileyen, bilgi ve teknoloji toplumu olma yolunda gelişmelere ve yeniliklere açık öğretim elemanları ile öğrencilerimizi bir araya getirmektir.

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler