fbpx
Fen-Edebiyat Fakültesi

Amaç ve Hedefler

Mütercim ve Tercümanlık

AKADEMİK

FAKÜLTELER
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Amaçlar

 • Çevirinin kültürlerarası iletişimdeki önemini kavramış,
 • Çevirmenlik mesleğinin etik ilke ve değerleri konusunda bilinçlenmiş,
 • Türkçe ve İngilizce dil bilgisine ileri düzeyde hakim,
 • Çeviri teknolojilerini kullanabilen,
 • Çeviride teknik yeterliliğe, bilgi birikimine ve araştırma becerisine sahip,
 • Çeviri konusunda bilimsel araştırma yapabilecek kuramsal ve yöntemsel altyapıya sahip,
 • İngilizce dışında en az bir yabancı dili yazılı çeviri yapabilecek düzeyde bilen,
 • Sosyal bilimler, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, ekonomi, hukuk,
 • Edebiyat, tarih alanlarında Türkçe – İngilizce, İngilizce – Türkçe,
 • İşitsel ve görsel kaynaklardan yazılı ve sözlü çeviri yapabilecek profesyonel yazılı ve sözlü çevirmenler yetiştirmektir.

 

Hedefler

 • İleri düzeyde dil ve çeviri yetkinliği kazandırmak.
 • Çevirmenlik mesleğinin etik ilke ve değerlerini benimsetmek.
 • Dış İşleri Bakanlığı, AB Bakanlığı gibi devlet kuruluşlarında, elçiliklerde, medya ve sivil toplum kuruluşlarında çalışacak donanımı kazandırmak.
 • Yazılı ve sözlü çevirmenlik, editörlük, dil/kültür danışmanlığı, proje yöneticiliği yetkinliği kazandırmak.
 • Ulusal ve uluslararası akademik kuruluşlarda çeviribilim araştırmacısı olarak görev alacak donanımı kazandırmak.
 • İngilizce dışında bir başka yabancı dilden çeviri yapabilecek yetkinliği B1 düzeyinde kazandırmak.

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler